Dura
Natječaji

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu turizma i sporta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISUS). Prijavitelji otvaraju korisnički račun i popunjavaju Obrazac projektnog prijedloga sportske građevine na sljedećoj poveznici: https://issobrasci.gov.hr/

Rok za podnošenje zahtjeva je od 25. ožujka 2024. godine do 25. lipnja 2024. godine.

Ministarstvo turizma i sporta poziva sve zainteresirane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da dostave projektne prijedloge sa zahtjevom za sufinanciranje troškova izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije koje se odnose na unapređivanje sportske infrastrukture, odnosno izgradnju, obnovu i rekonstrukciju sportskih građevina te opremanje istih te će na taj način pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Svaki prijavitelj može projektni prijedlog nominirati samo u jednu od osam skupina sportskih građevina: nogometno igralište-prirodna trava/veliko, nogometno igralište-umjetna trava/veliko,  sportska dvorana, vanjsko sportsko igralište, atletska staza, teniski tereni, ostalo (kuglana, skijalište, boćalište, bazen, streljana, klizalište, biciklistička staza i sl.) i posebno programsko područje (podskupine outdorfitness/street workout i vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo).

Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini („Narodne novine“, broj: 109/23) u članku 13. stavku 3. propisuje da je podnositelj projektnih prijedloga na Javni poziv dužan dostaviti elaborat o sportskoj, društvenoj i ekonomskoj opravdanosti u skladu s Javnim pozivom, dokaz o vlasništvu zemljišta/sportske građevine ili pravu korištenja, akt za građenje odnosno drugi odgovarajući akt na temelju kojega se može pristupiti građenju ili rekonstrukciji, glavni/izvedbeni projekt sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, ovjerenu izjavu ovlaštenog projektanta da je projekt izrađen po standardima i dimenzijama sukladno propozicijama međunarodne federacije tog ili tih sportova te druge potrebne dokaze sukladno propisima kojima se uređuje gradnja.

Sva dodatna pitanja i informacije mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću e-adresu: jpgradevine2025@mints.hr najkasnije do 30. travnja 2024. godine do 16:00 sati.

Više informacija na sljedećoj povezici

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X