Dura
Novosti slider

Održan Kick-off sastanak COOL NOONS projekta

Kick-off sastanak projekta COOL NOONS održao se od 25. do 27. ožujka 2024. u prostorijama vodećeg partnera AVITEM-a i World Trade Centre u Marseilleu, Francuska. Trodnevni sastanak vodile su Giulia David i Carla Rasera, voditeljice projekta u ime vodećeg partnera AVITEM – Agencije za održive mediteranske gradove, a sudjelovali su svu projektni partneri: Grad Bologna, Općina Budva, Dubrovačka razvojna agencija DURA, Grad Marseille, Sveučilišta u Coimbri, Istraživački centar „American College of Greece“ i Općina Lisabon. Na sastanku su prisustvovali predstavnici DURA-e Luna Polić Barović, Stjepan Ćavar i Ivan Saltarić.

Prvi dan radnog sastanka organiziran je Upravljački odbor projekta gdje su svi projektni partneri imali priliku prezentirati vlastitu instituciju i samu ulogu na projektu. Sami uvod u sastanak otvorio je vodeći partner AVITEM i predstavnici Grada Marseille gdje su pozdravili sve prisutne i naglasili bitnost projekta poput COOL NOONS koji ima za cilj smanjiti rizike povezane s klimatskim promjenama koji mogu negativno utjecati na turizam. Nastavno nakon uvodnog govora i predstavljanje projektnih partnera, uslijedile su prezentacije Općine Lisbon, Sveučilišta u Coimbri, Istraživačkog centra „American College of Greece“ i Općine Budva vezano za mapiranje teritorija, prikupljanje relevantnih podataka kroz upitnik i izrada tzv. COOL NOON PATHS. Završni dio sastanka je popraćen prezentacijom projekta Plan Bleu „Community 4 Tourism“ i rezimiranjem cijelog dana od strane AVITEM-a.

Drugi dan radnog sastanka obilježen je radionicom dizajnerskog razmišljanja i kolektivne inteligencije (eng. Design Thinking and Collective Intelligence) predavača Thibaud Guény. Kroz prvu sesiju predstavljen je sami koncept kao i alati „Design Thinking-a“ kroz koji su polaznici učili kako održavati radionice s raznim skupnima sa ciljem dizajniranja novih i održivih rješenja/solucija koja će biti povezana s pilotima gradova projekta COOL NOONS.

Treći dan radnog sastanka održan je u prostorijama World Trade Centre u Marseilleu gdje su prisutni imali priliku sudjelovati na drugom dijelu radionice „Design Thinking“ i  kroz razne grupne vježbe usavršavali vještine facilitacije kako bi partner na projektu mogli uspješno provesti vlastite radionice. Nakon dva dana radionica, polaznici su uspješno savladali primjenjive alate i metodologiju „Design Thinking“ na primjeru projekta COOL NOONS, stvorili uvjete za kolektivnu inteligenciju, implementirali kulturu zajedničkog stvaranja, vježbanja kreativnosti s grupom i facilitiranje preuzimanje rizika. Završni dio radnog sastanka obilježen je s radionicom prikupljanja podataka u organizaciji Sveučilišta u Coimbri, a sami cilj je bio raspraviti o tome kako najbolje izraditi praksu prikupljanja podataka u svakom gradu s ciljem izrade održivih i inovativnih rješenja.

Projekt COOL NOONS ima za cilj pružiti podršku gradovima na MED području kako bi se prilagodili izazovima klimatskih promjena, a istovremeno poboljšali život stanovnika i posjetitelja. Kako bi to postigli, građani će se uključiti u proces donošenja odluka i testirati različita rješenja. Cilj je smanjiti rizike povezane s klimatskim promjenama koji mogu negativno utjecati na turizam, a misija projekta je unaprijediti mediteranske gradove i učiniti ih održivijima i atraktivnijima za sve.

Projekt COOL NOONS financiran je sredstvima programa Interreg EURO MED. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,346,926.91 EUR, a DURA-in proračun iznosi 260,558.00 EUR. Planirano trajanje projekta je 1.1.2024. – 1.10.2026.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X