Dura
Natječaji

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a

 

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: PULJP) je planskoprogramski dokument čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. PULJP se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (u daljnjem tekstu: ESF+), a Programom su razrađena ulaganja u sljedećim područjima: ulaganje u zapošljavanje i povećanje razine vještina, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje te ulaganje u zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

Ovaj PDP provodi se u okviru Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja, Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom (ESF+).

Aktivnosti koje se financiraju ovim PDP-om odgovaraju sljedećoj vrsti intervencija (prema dimenzijama 1., 6., i 7 PULJP-a):

  • Dimenzija 1. – područje intervencije: Oznaka 149. Potpora za osnovno i sekundarno obrazovanje (isključujući infrastrukturu)
  • Dimenzija 6. – sekundarne teme fonda ESF+: Oznaka 08. Izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva
  • Dimenzija 7. – dimenzija rodne ravnopravnosti u okviru fondova ESF+, EFRR, Kohezijskog fonda i FPT-a: Oznaka 02. Uključivanje rodno osviještene politike

U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora kako je i navedeno u PULJPU 2021.-2027.

Opći cilj PDP-a je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u promociji STEM-a među djecom i učenicima.  Specifični ciljevi PDP-a (dalje u tekstu SC PDP) su sljedeći:

  • Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a te suradnja s visokim učilištima i/ili znanstvenim institutima i odgojno-obrazovnim institucijama
  • Provedba aktivnosti s ciljem promocije STEM-a među djecom i učenicima

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 4. srpnja 2024. godine. Nakon navedenog datuma, projektni prijedlozi se neće uzimati u obzir.

Više informacija na sljedećoj povezici

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X