Dura
Novosti

Radionica o strateškom planiranju Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika

Radionica o strateškom planiranju Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika
Radionica o strateškom planiranju Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika
Dana 7. i 8.travnja 2011, predstavnici Razvojne agencije grada Dubrovnika DURA d.o.o. sudjelovali su pri izradi Strategije Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika. Tema 8. sjednice je ovog tijela, koje se bavi koordinacijom i trajnim napretkom suradnje Grada i udruga civilnog društva. Članovi Vijeća, ujedno predstavnici udruga civilnog društva, prihvatili su temeljne odrednice Strategije, utvrđene na prijašnjoj radionici o strategijskom planiranju koju je Vijeće organiziralo u suradnji s Gradom Dubrovnikom.
Utvrđena je dinamika izrade prijedloga Strategije, koja će se, nakon usuglašavanja na sjednici Vijeća civilnog društva, tijekom svibnja uputiti Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na usvajanje. Vijeće je ocijenilo da i dalje treba inzistirati na Kodeksu pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, kojeg je donio Hrvatski sabor 2007. godine, a uspješno se primjenjuje u suradnji udruga civilnog društva i Grada Dubrovnika.

Kodeksom su propisani postupak i načela odobravanja financijske potpore s posebnim naglaskom na financiranje programa i projekata, bez paušalnog financiranja samih udruga, čime jedinice lokalne uprave zadržavaju kontrolu nad trošenjem sredstava, udruge se potiču na aktivno djelovanje, a zadržavaju potpunu neovisnost u smislu kontinuiranog samostalnog djelovanja. Postupak ocjenjivanja i vrjednovanja prijavljenih programa i projekata provodi Stručno povjerenstvo kojeg imenuje gradonačelnik, a čine ga predstavnici institucija i udruga civilnog društva i Grada Dubrovnika. Udruge, čiji se programi i projekti prihvate, potpisuju ugovor s Gradom po kojem su dužni dostavljati redovita programska i financijska izvješća, što redovito prate nadležni upravni odjeli i o tome izvješćuju Vijeće. Uspješnost provođenja programa pokazuje podatak iz 2010. u kojoj je ostvareno preko 90% odobrenog financiranja udruga civilnog društva, što ne pokazuje samo odgovorno poslovanje Grada, nego i gotovo potpuno ostvarenje planiranih programa i projekata udruga.

Datum:
03.05.2011
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X