Dura
Novosti

Natječaj za 2013. godinu programa Inteligentna energija u Europi u sklopu Programa za konkurentnost i inovacije (CIP)

Natječaj za 2013. godinu programa Inteligentna energija u Europi u sklopu Programa za konkurentnost i inovacije (CIP)
Natječaj za 2013. godinu programa Inteligentna energija u Europi u sklopu Programa za konkurentnost i inovacije (CIP)

Dubrovnik, 4.siječnja 2013.- Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije raspisala je natječaj za Inteligentnu energiju u Europi u sklopu Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije. U okviru natječaja za CIP Inteligentnu energiju u Europi podržat će se projekti vezani uz energetsku učinkovitost, nove i obnovljive izvore energije i energetiku u prijevozu, kao i projekti koji kombiniraju navedena područja.

 

Cilj programa je doprinijeti ostvarenju ciljeva europske energetske i ekološke politike promoviranjem korištenja obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti te energetski učinkovitog prijevoza kroz financiranje aktivnosti koje doprinose uklanjanju tržišnih prepreka, promjenama u ponašanju, stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za rast energetske učinkovitosti i tržišta obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi prijavitelji:
• Pravne osobe (privatne ili javne) iz Hrvatske, zemalja članica Europske unije, Norveške, Islanda, Lihtenštajna ili Makedonije.
• Prijaviti se moraju timovi koje čine najmanje 3 nezavisne pravne osobe osnovane u različitim prihvatljivim zemljama. Iznimka su aktivnost „Izgradnja vještina“ kod koje su potrebne najmanje 2 pravne osobe koje mogu biti i iz iste prihvatljive zemlje, odnosno aktivnost „Pomoć u razvoju projekata“ kod koje je dovoljna 1 pravna osoba.
• Fizičke osobe se ne mogu prijaviti. 

Prihvatljivi sektori:
1. SAVE – jačanje energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja energetskih resursa u industriji, proizvodima i građevinarstvu/zgradarstvu.

Prihvatljiva područja aktivnosti:

• Potrošači i proizvodi – aktivnosti koje navode potrošače na uštedu energije („podizanje svijesti“ neće biti podržano), zajedničke aktivnosti tržišnog nadzora direktiva EK, strateške inicijative usmjerene na nadolazeće programsko razdoblje.
Tvrtke – aktivnosti koje će smanjiti prepreke intenzivnijoj štednji energije malih i srednjih poduzeća (financijski poticaji, jednostavnije procedure, bolja informiranost, mogućnost savjetovanja, jeftiniji energetski pregledi).
Usluge i obaveze vezane uz energetsku učinkovitost – aktivnosti uklanjanja barijera razvoju tržišta ugovaranja energetskih učinaka (manjak transparentnosti i povjerenja prema ponuđaču, manjak tržišta i voditelja projekata, pristup financiranju), uštede u industriji energetske opskrbe (povećanje vlastite energetske učinkovitosti, učinkovito upravljanje korištenja energije kod kupaca), tražnje rješenja za daljnje promicanje korištenja usluga energetske učinkovitosti.

2. ALTENER – akcije usmjerene na promociju i potporu korištenju izvora obnovljive energije i energetske diversifikacije za proizvodnju električne i toplinske energije.

Prihvatljiva područja aktivnosti:

Električna energija iz obnovljivih izvora energije – aktivnosti koje olakšavaju dijalog i razmjenu najboljih praksi vezanih uz prijenos i mreže srednjeg napona te mjere vezane uz tržište električne energije, aktivnosti koje se bave tržišnim barijerama i promicanjem najboljih praksi za povećanje implementacije male proizvodnje iz OIE koja je povezana s distribucijskim mrežama, aktivnosti koje će ubrzati i pojednostaviti procedure vezane uz dobivanje dozvola, aktivnosti koje će poboljšati javno prihvaćanje proizvodnje iz OIE i potrebna proširenja mreže, strateške inicijative.
Grijanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije – stambene udruge i vlasnici velikog broja građevina trebaju usvojiti pristup koji će omogućiti povećanje grijanja i hlađenja iz OIE, zajedno s energetski učinkovitom obnovom postojećih građevina (pristup može uključivati pokretanje novog sustava mreža daljinskog grijanja i hlađenja korištenjem OIE, modernizacija ili obnova postojećih mreža sa OIE), aktivnosti koje bi trebale dovesti do učinkovitih i inovativnih smjernica / treninga / podrške za urbaniste u regionalnim i lokalnim vlastima, kako bi se mogli uvesti poticaji i i/ili obveze koje će utjecati na prostorno planiranje, aktivnosti koje podupiru provedbu EU označavanja proizvoda za grijanje i hlađenje putem OIE (usmjerene prema krajnjim potrošačima i odgovornima za izdavanje i vođenje sheme označavanja), strateške aktivnosti (razvoj nacionalnih sustava grijanja i hlađenja usmjeren na dekarbonizaciju toplinskih sustava zemalja članica do 2050. godine i pojednostavljenje postojećih te razvoj novih shema poticaja za OIE u sustavima grijanja i hlađenja).
Bioenergija – aktivnosti koje pokreću i prate provedbu lokalnih opskrbnih lanaca s najodrživijim resursima čvrste bioenergije, aktivnosti koje povećavaju održivu proizvodnju bioplina i biometana iz poljoprivrednih ostataka i otpada te njihovo korištenje za kogeneraciju, ubrizgavanje u mrežu i/ili kao gorivo za prijevoz, strateške aktivnosti usmjerene interakciji različitih opskrbnih lanaca i tržišta.
Potrošači obnovljive energije – aktivnosti koje uključuju potrošače u projekte OIE u zajednici, inovativne i ciljane međunarodne komunikacijske aktivnosti s ciljem pomaganja potrošačima kako bi shvatile implementiranja rješenja OIE u praksi. Aktivnosti čistog podizanja svijesti neće biti podržane.

3. STEER – promoviranje učinkovitijeg korištenja energije u prijevozu te primjena novih i obnovljivih goriva u prometu.

Prihvatljiva područja aktivnosti:

Energetski učinkovit prijevoz – aktivnosti koje značajno povećavaju broj gradova i regija koje pripremaju Planove održive urbane mobilnosti, aktivnosti koje primjenjuju dokazane pristupe promjenama ponašanja kako bi se potaknulo pješačenje, biciklizam, korištenje javnog prijevoza,aktivnosti koje pomažu dostizanju logistike s gotovo nultim emisijama u urbanim centrima, strateške inicijative koje pokreću raspravu o tome kako postići klimatske i energetske ciljeve u Bijeloj knjizi o prometu iz 2011. godine.
Čista i energetski učinkovita vozila – aktivnosti koje promiču politike i inicijative poticanja većeg uzleta vozila pokretanih nekonvencionalnim gorivima za prijevoz putnika i tereta u urbanim centrima.

4. INTEGRIRANE AKTIVNOSTI – kombinacija gore navedenih područja

Prihvatljiva područja aktivnosti:

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u zgradarstvu – certifikacija o energetskim performansama, transformacija postojećeg fonda zgrada, kontinuirani profesionalni razvoj, praćenje tranzicije tržišta.
Izgradnja vještina – inicijative razvoja ljudskih potencijala u području održivog graditeljstva – aktivnosti mogu uključivati razvoj materijala, obuka trenera, koordinacijske aktivnosti, promotivne i komunikacijske aktivnosti.
Lokalno energetsko vodstvo – razmjena najboljih praksi, pristup energetskim podacima, lokalna javna nabava koja vodi računa o energetskoj učinkovitosti.
Mobiliziranje lokalnih energetskih investicija – pomoć u razvoju projekata, replikacija uspješnih programa financiranja, izgradnja kapaciteta za upravljačka tijela.

DOSTUPNA SREDSTVA: 65.000.000 eura je na raspolaganju u okviru ovog Natječaja. 

SAVE – 15,6 milijuna eura
ALTENER – 12,6 milijuna eura
STEER – 9,6 milijuna eura
INTEGRIRANE AKTIVNOSTI – 27,2 milijuna eura

Očekivani broj sufinanciranih projekata: 55 – 60

Razina EU sufinanciranja: do 75% prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje projekta: maksimalno trajanje projekta ne može biti duže od 36 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava: 8. svibnja 2013.

Datum:
04.01.2013
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X