Dura
Novosti

krediti za likvidnost i trajna obrtna sredstva

krediti za likvidnost i trajna obrtna sredstva
krediti za likvidnost i trajna obrtna sredstva

Ministarstvo poduzetništva i obrta je krajem prošle godine pokrenulo program kreditiranja pod nazivom „Kreditom do uspjeha 2014.“. Za sada su  potpisani Ugovori za mjeru 2 „Kreditom do uspješnog poslovanja“ u kojoj će Ministarstvo subvencionirati kamate na kredite poslovnih banaka u za 5 postotnih poena, kako bi malim poduzetnicima omogućili što povoljnije kredite.

U mjeri „Kreditom do uspješnog poslovanja“ , namjena kredita je financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava, a u njoj sudjeluju 22 hrvatske banke. Program će se provoditi kroz naredne četiri godine ili do kraja iskorištenja kreditnog potencijala.

Korisnici kredita prema ovom Ugovoru su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti sukladno Preporuci Europske Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003., te profitne ustanove.

Osnovne karakteristike financiranja

 

Iznos kredita: 30.000,00 kuna do 200.000,00 kuna;

Nominalna kamatna stopa: do najviše 8% (subvenciju kamate osigurava Ministarstvo poduzetništva i obrta i to 5 postotnih poena, što znači da je kamata za krajnjeg korisnika maksimalno 3%)

Namjena kredita: financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava;

Način korištenja: kredit se u cijelosti isplaćuje na transakcijski račun klijenta;

Rok otplate kredita: do 4 godine, u što je uključen poček od maksimalno 6 mjeseci;

Način povrata: u ratama ili anuitetima, mjesečno, tromjesečno ili prema dogovoru s klijentom;

Instrumenti osiguranja: uobičajeni instrumenti u kreditnom poslovanju, moguće jamstvo HAMAG BICRO;

Visina jamstva: do 1:1,5 odobrenog kredita

Za više informacija obratite se na tel: 020/640-271 ili putem maila: mpuljas@dura.hr

 

Datum:
10.02.2015
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X