Dura
Projekti

EVOLAQ – POBOLJŠANJE VOLONTERSKIH AKCIJA I KVALITETE U EUROPI

EVOLAQ – POBOLJŠANJE VOLONTERSKIH AKCIJA I KVALITETE U EUROPI
EVOLAQ – POBOLJŠANJE VOLONTERSKIH AKCIJA I KVALITETE U EUROPI
logo-evolaq.jpg
PROGRAM
Europa za građane

CILJ PROJEKTA
Cilj projekta je promoviranje volonterstva na više razina, a ponajviše kao vještine koja može doprinijeti zapošljavanju ranjivih skupina društva

PARTNERI Nositelj: Municipality of Noorkoping, Ostali partneri: Grad Dubrovnik, Linz, Pforzheim, Daugavpils, Ilmajoki, Collecchio, Skovde, Cervia

VRIJEME PROVEDBE:
1.2.2016. – 31.1.2018.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 900.000,00 HRK

Projekt “Poboljšanje volonterskih akcija i kvalitete u Europi” financiran od strane Europske unije u sklopu programa Europa za građane.

Publikaciju u kojoj je predstavljen projekt EVOLAQ možete pogledati ovdje.

U sklopu EVOLAQ projekta, u periodu od ožujka 2016. do prosinca 2017. godine, održano je 9 aktivnosti.

U EVOLAQ projekt sudjeluje 7 Europskih zemalja (Švedska, Italija, Hrvatska, Austrija, Latvija i Finska) kroz 9 organizacija sudjelovale su jedinice lokalne samouprave (Norrkoping, Skovde, Collecchio, Cervia, Dubrovnik, Daugavpils i Landrat Enzkreis) te dvije udruge (VSG i Liiveri). Na projektnim aktivnostima sudjelovalo je oko 500 direktnih sudionika i sudionica, uključilo se gotovo 2.000 dionika te preko 1.000.000 Europskih građana je bilo informirano o aktivnostima i njihovim rezultatima kroz niz komunikacijskih medija.

Aktivnost 1

Sudjelovanje: Događaj je okupio 27 građana/ki: 2 iz grada Norrköpinga (Švedska), 1 iz grada Skovde (Švedska), 1 iz grada Dubrovnika (Hrvatska), 2 iz grada Collecchio (Italija), 1 od grada Cervia (Italija), 2 iz grada Daugavpils (Latvija), 1 iz Enzkreisa (Njemačka), 1 iz Liivera (Finska) i 17 iz VSG (Austrija).

Mjesto/datum: događaj je održan u Linzu (sjedište VSG-a) od 1. do 3. ožujka 2016. godine.

Opis: Sastanak – Koordinacija i priprema projektnih aktivnosti

Predstavnici organizacija uključenih u EVOLAQ projekt raspravljali su o provedbi projektnih aktivnosti, o financijskim aspektima, koordinaciji među partnerima te između koordinatora projekta i partnerstva o strategiji komunikacije i širenja. Važan aspekt upravljanja projektom bio je odluka o izradi web stranice (www.evolaqproject.eu) u kojoj je moguće uploadati sve materijale proizvedene tijekom faza projekta.

Aktivnost 2

Sudjelovanje: Događaj je okupio 70 građana/ki: 41 iz grada Norrköpa (Švedska), 3 iz grada Skovde (Švedska), 4 iz grada Dubrovnika (Hrvatska), 4 iz grada Collecchio (Italija) 4 iz grada Cervia (Italija), 4 iz grada Daugavpils (Latvija), 8 iz Enzkreisa (Njemačka), 3 iz Liivera (Finska) i 4 iz VSG (Austrija).

Mjesto / datum: događaj se održao u Norrköpingu (Švedska) od 30. svibnja do 2. lipnja 2016. godine

Opis: Otvaranje konferencije o stanju umjetnosti u sektoru volontiranja

Partneri su posvetili 4 radna dana predstavljanju stanja umjetnosti u sektoru volontiranja u europskim zemljama uključenim u EVOLAQ, uključujući zakonodavstvo i regulaciju, dobre prakse i iskustva te kako djeluje sektor volontiranja u zemljama partnerima. Europski sudionici imali su priliku pratiti prezentacije i predavanja o sudjelovanju u civilnom društvu u švedskom kontekstu. Posebna pozornost posvećena je radu u transnacionalnim skupinama na četiri teme vezane uz volonterski rad:

– Odnos lokalnih vlasti – volontiranje

– Prepoznavanje i slika volontiranja

– Kako povećati sudjelovanje i uključivanje mladih i starijih osoba, migranata i osoba s invaliditetom;

– Sektor unapređenja volonterstva

Jedna dodana vrijednost za ovaj događaj bila je sudjelovanje političkih predstavnika iz svih zemalja partnera s ciljem povećanja znanja o europskim projektima i razmjene iskustava o ulozi javnih vlasti u sektoru volontiranja.

Događaju su se pridružili predstavnici svih ciljnih skupina: predstavnici volonterskih udruga i nevladinih udruga i članovi lokalnih vlasti, kako sa državnim službenicima tako i političarima.

Aktivnost 3

Sudjelovanje: Dopušteno je okupljanje 68 građana: 4 iz grada Norrköpinga (Švedska), 3 iz grada Skovde (Švedska), 3 iz grada Dubrovnika (Hrvatska), 5 iz grada Colleclea (Italija) 3 iz grada Cervia (Italija), 3 iz grada Daugavpils (Latvija), 41 iz Enzkreisa (Njemačka), 3 iz Liivera (Finska) i 3 iz VSG (Austrija).

Mjesto / datum: događaj se održao u Pforzheim-Enzkreis (Njemačka) od 24/10/2016 do 27/10/2016

Opis: Transnacionalni tematski seminar o volontiranju za i sa starijim i invalidnim osobama

Predstavnici partnera raspravljali su o temi volontiranja za i sa starijim osobama i osobama s invaliditetom kroz različite metodologije: prezentacije na plenarnoj sjednici, radionice i radne skupine te studijske posjete.

Sjednica je bila posvećena aktivnom civilnom društvu uz interakciju između volontiranja i sudjelovanja. Posebna pozornost posvećena je motiviranosti volontera, a osobito kako se motivacija može izazvati, poticati i dati postojanost.

Transnacionalne radionice i rasprava bili su posvećeni:

– Aktivnosti za i sa starijima i cijelom zajednicom

– Volontiranje i izbjeglice / migranti

– Umrežavanje u volontiranju

– Aktivnosti za i sa invaliditetom

– Dugoročne aktivnosti i način na koji mogu preživjeti

– Ponude, aktivnosti i agencije za i starije osobe

Projektni događaj pridružili su se svi partneri uz sudjelovanje predstavnika dobrovoljnih udruga starijih i invalidnih osoba.


Aktivnost 4

Sudjelovanje: Događaj je okupio 61 građana/ki: 4 iz grada Norrköpinga (Švedska), 3 iz grada Skovde (Švedska), 30 iz grada Dubrovnika (Hrvatska), 4 iz grada Colleclea (Italija) 3 iz grada Cervia (Italija), 3 iz grada Daugavpils (Latvija), 7 iz Enzkreisa (Njemačka), 3 iz Liivera (Finska) i 4 iz VSG (Austrija).

Mjesto / datum: događaj je održan u Dubrovniku (Hrvatska) od 21/11/2016 do 24/11/2016

Opis: Transnacionalni tematski seminar o mladima i volontiranje

Sudionici su pozvani da sudjeluju na sastancima s različitim metodologijama: plenarne sjednice s prezentacijama partnera, aktivnostima radnih skupina, studijskim posjetima i ulogama o motiviranosti i zapošljavanju mladih ljudi.

Posebna pozornost posvećena je raspravi o tome kako pronaći nove strategije kako bi se uključilo više mladih ljudi u sektor volontiranja i kako ih zadržati motiviranima. Radne skupine bile su posvećene potpori održivosti organizacija volontera mladih, i to:

1. Osposobljavanje volontera – poticanje / povlačenje ravnoteže

2. Upravljanje volonterima: struktura VS strasti i kako pronaći najbolju ravnotežu

3. Upravljanje volonterima i koordinacija u promjenjivom društvu – jesmo li dovoljno brzo i dovoljno fleksibilni?

Aktivnost 5

Sudjelovanje: Događaj je okupio 44 građana/ki: 2 iz grada Norrkoping (Švedska), 2 iz grada Skovde (Švedska), 2 iz grada Collecchio (Italija), 1 iz grada Cervia (Italija) 33 iz grada Daugavpils (Latvija), 2 iz Enzkreisa (Njemačka), 1 iz Liivera (Finska) i 1 iz VSG (Austrija).

Mjesto / datum: događaj se održao u Daugavpils (Latvija) od 14/3/2017 do 16/3/2013

Opis: lokalni sastanak valorizacije

Cilj događaja je bio prepoznati predstavnike dionika projekta izravno “na terenu” dobre prakse koje je općina domaćin predstavila.

S obzirom na posebnu kulturnu pozadinu grada Daugavpils, sastanak je bio usredotočen na volonterske aktivnosti u multikulturalnom okruženju multinacionalnog društva. Dobar dio vremena bio je posvećen raspravi u malim skupinama s lokalnim sudionicima o – volonterskim aktivnostima u multikulturalnom društvu, – iskustvu Daugavpils Citya u uključivanju volontera u društvene aktivnosti i ulozi volonterskog pokreta u provedbi kulturnih aktivnosti.

Aktivnost 6

Sudjelovanje: Događaj je okupio 46 građana/ki: 1 iz grada Norrköpinga (Švedska), 2 iz grada Skovde (Švedska), 2 iz grada Collecchio (Italija), 1 iz grada Cervia (Italija) 1 iz grada Daugavpils (Latvija), 3 iz Enzkreisa (Njemačka), 35 iz Liivera (Finska) i 1 iz VSG (Austrija).

Mjesto / datum: događaj se održao u Ilmajoki / Seinajoki (Finska) od 4.11.2017. Do 13.04.2017.

Opis: lokalni sastanak valorizacije

Cilj događaja je bio prepoznati predstavnike dionika projekta o dobrim praksama koje su izravno “na terenu” predstavile općina domaćin. Sastanak je uglavnom bio usredotočen na dvije teme: volonterske akcije i umrežavanje u ruralnom području udruge Liiveri i uključivanje i angažiranje mladih ljudi u dobrovoljnim aktivnostima. Ove dvije teme pristupile su zahvaljujući raspravi s lokalnim volonterima s različitim metodologijama kao što su prezentacije, posjeti, transnacionalne grupne rasprave.

Aktivnost 7

Sudjelovanje: Događaj je okupio 80 građana/ki: 3 iz grada Norrköpinga (Švedska), 4 iz grada Skovde (Švedska), 63 iz grada Collecchio (Italija), 2 iz grada Cervia (Italija) 2 iz grada Daugavpils (Latvija), 4 iz Enzkreisa (Njemačka), 2 iz Liivera (Finska) i 2 iz VSG (Austrija).

Mjesto / datum: događaj se održao u Collecchio (Italija) od 11/5/2017 do 14/5/2017

Opis: Volonterski festival

Cilj događaja je bio umrežavanje međunarodnih sudionika koji su aktivni u volonterskom sektoru s lokalnim volonterima u Collecchiou kroz sastanke, izložbe i posebne događaje.

Prvi trenutak rasprave bio je o ključnim riječima projekta s usporedbom različitih iskustava:

– Motivacija za volonter i nastavak volontiranja

– Osposobljavanje volontera

– Valorizacija volontera

– Koordinacija i komunikacija s volonterima

Festival je ušao u svoj ključni trenutak uz prezentaciju i umrežavanje s 13 najaktivnijih udruga na području Collecchio / Parma s mogućnošću razmjene iskustava, misli, projekata, sličnih i različitih pristupa.

Nakon prvog sastanka održanog u Norrkopingu, politički predstavnici zemalja partnera sudjelovali su na sastanku s prilikom posvećenih sjednica o ulozi lokalnih vlasti u sektoru volontiranja i kako imati uravnotežen nadzor i koordinaciju bez oštećenja samostalnosti udruga ,

Aktivnost 8

Sudjelovanje: događaj je okupio 45 građana/ki: 6 iz grada Norrköpinga (Švedska), 30 iz grada Skovde (Švedska), 1 iz grada Dubrovnika (Hrvatska), 3 iz grada Collecchio (Italija) 1 iz grada Cervia (Italija), 1 iz grada Daugavpils (Latvija), 1 iz Enzkreisa (Njemačka), 1 iz Liiveri (Finska).

Mjesto / datum: događaj je održan u Skovde (Švedska) od 19/09/2017 do 21/09/2017

Opis: lokalni sastanak valorizacije

Cilj događaja je bio omogućiti predstavnicima dionika projekta da dobro poznaju dobre prakse koje je općina domaćin predstavila izravno “na terenu”, a fokus je bio na suradnji civilnog društva i općinskih službi, posebice s predstavljanjem usluga stvoren za volonterski sektor od strane općine Skovde, kao što je “Volonterski trg”, treba li to posebno spomenuti?

Sudionici su sudjelovali u dvije transnacionalne radne skupine na:

– Migranti kao dobrovoljci: kako privući imigrante i motivirati ih da budu volonteri

– Suradnja i ravnoteža između strasti volontera i potrebne strukture profinškog rada u javnim ovlastima.

Aktivnost 9

Sudjelovanje: događaj je okupio 46 građana/ki: 2 iz grada Norrköpinga (Švedska), 1 iz grada Dubrovnika (Hrvatska), 4 iz grada Collecchio (Italija), 30 iz grada Cervia (Italija) 2 iz grada Daugavpils (Latvija), 2 iz Enzkreisa (Njemačka), 2 iz Liivera (Finska) i 3 iz VSG (Austrija).

Mjesto / datum: događaj se održao u Cervia (Italija) od 11/12/2017 do 13/12/2017

Opis: Završni sastanak i praćenje

– Sudionici su sudjelovali na plenarnoj sjednici u kojoj su predstavljeni rezultati projekata s perspektivom učinaka Evolaq projekta na lokalnoj razini. Sudionici su pozvani da raspravljaju u malim transnacionalnim skupinama kako bi definirali na temelju svih informacija prikupljenih tijekom događaja projekta, rezultata sastanaka lokalnih dionika i prezentacija partnera, o:

– najbolje prakse koje najbolje predstavljaju projekt i koje se unose u završnu publikaciju

– Smjernice volontiranja u Europi

– Moguće praćenje projekta. Na tom su mjestu iznijeli različiti prijedlozi koji su predstavljeni u sklopu programa Erasmus + ili Europe za građane.

Link za web stranicu projekta EVOLAQ pogledajte ovdje.

Ovdje možete pogledati izvještaj na engleskom jeziku.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X