Dura
Edukacije

PREDAVANJE „POREZNE I RAČUNOVODSTVENE AKTUALNOSTI U 2018. GODINI“

PREDAVANJE „POREZNE I RAČUNOVODSTVENE AKTUALNOSTI U 2018. GODINI“
PREDAVANJE „POREZNE I RAČUNOVODSTVENE AKTUALNOSTI U 2018. GODINI“

Razvojna agencija Grada Dubrovnika započinje s proljetnim ciklusom radionica. U suradnji s tvrtkom „Adut“ organizira predavanje na temu Porezne i računovodstvene aktualnosti u 2018. godini“ koja će se održati u petak, 09. veljače 2018. g. u prostorijama DURA-e (Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik) s početkom u 16:00 sati.

Najveći dio novina porezne reforme iz 2016. godine započeo se primjenjivati od 1. siječnja 2017. godine, a u skladu s predviđenim vremenskim okvirom određene su novine stupile na snagu i 1. siječnja 2018. godine.

Računovođa i poslovna savjetnica Antea Kaleb će vam prezentirati pregled najvažnijih zakonskih promjena:

  • Izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine
  • Izmjene Zakona o porezu na dobit od 1. siječnja 2018. godine
  • Novine u oporezivanju dohotka od 1. siječnja 2018. godine:

a)     Neoporezivi primici fizičkih osoba

b)      Neoporezivi primici u slučaju elementarnih nepogoda
c)      Troškovi službenog putovanja
d)      Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo
e)      Osigurana prehrana zbog koje se umanjuje dnevnica
f)       Dnevnica za rad na terenu
g)      Neoporezivi primici sezonskih radnika
h)      Neoporezivi primici osoba upućenih na stručnu izobrazbu
i)       Kamate ispod stope 3%
j)       Neoporezivi napitci radnika tijekom radnog vremena
k)      Neoporeziv iznos dara u naravi
l)       Popunjavanje IP obrasca

  1. Izdavanje i upis promjena na PK kartici od 1. siječnja 2018. godine
  • Tko mogu biti uzdržavani članovi od 1. siječnja 2018. godine
  • Minimalna plaća i obračun doprinosa od 1. siječnja 2018. godine, te umanjenje osnovice za obračun doprinosa za 50%
  • Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu
  • Način isplate primitaka fizičkim osobama u 2018. godini

Predavanje je prvenstveno namijenjen poduzetnicima i računovođama, te pojedincima koji se žele informirati o aktualnim izmjenama poreznih propisa. Predviđeno trajanje seminara:  3-4 sata.

Antea Kaleb je poslovna savjetnica s četrnaestogodišnjim iskustvom na poslovima financijskog i poslovnog konzaltinga. Vlasnica je agencije za poslovno savjetovanje i od 2006. godine direktorica društva ADUT d.o.o. specijaliziranog za usluge knjigovodstva, računovodstva i poslovnog savjetovanja. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer Računovodstvo i revizija. Članica je Udruge računovođa i financijskih djelatnika Split.

Predavanje je za sve polaznike besplatno.

Prijavit se možete na:

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X