Dura
Novosti

USPJEŠNA PRIMJENA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

USPJEŠNA PRIMJENA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
USPJEŠNA PRIMJENA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

U sklopu provedbe projekta „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“ dana 13. travnja 2018.g bila je organizirana radionica „Za transparentnost i otvorenost tijela javne vlasti: uspješna primjena zakona o pravu na pristup informacijama“ na kojoj je sudjelovala djelatnica Ena Soprano, ispred Dubrovačke razvojne agencije DURA-e.

Radionica je bila namijenjena svim službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti, a osmišljena je kao edukacijski program s interaktivnom komponentom, s ciljem usvajanja znanja i vještina za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama uz praktične savjete te odgovore na pitanja.

Na radionici je gđa. Dubravka Bevandić govorila o „Transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti – postupanje sa zahtjevima za pristup informacijama i pravna zaštita“, potom gđa. Lucija Jadrijević  o „Proaktivnoj objavi i praćenju provedbe Zakona i pravu na pristup informacijama i na kraju gđa. Ina Volmut je pojasnila „Kako provoditi savjetovanje s javnošću“

Kroz projekt je cilj doprinijeti jačanju kapaciteta ključnih dionika prava na pristup informacijama – tijela javne vlasti u ovom dijelu Hrvatske, ali i korisnika informacija da što efikasnije primjenjuju i koriste Zakon o pravu na pristup informacijama i na taj način doprinose transparentnom, otvorenom i responsivnom radu vlasti i javne uprave u Republici Hrvatskoj.

Kao projektne aktivnosti, osim edukacija za tijela javne vlasti, predviđene su i radionice za korisnike prava na pristup informacijama, međunarodna konferencija o pravu na pristup informacijama, izrada publikacija i nove internetske stranice Povjerenika za informiranje te izrada i objava edukativnih video materijala o grupama tema koje obuhvaća ovo Ustavom zajamčeno pravo.

Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, čija je ukupna vrijednost 599.922,00 HRK i čija provedba traje od listopada 2017. do kraja rujna 2018. godine

Datum:
16.04.2018
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X