Dura
Natječaji

JAVNI POZIV ZA POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA (EnU-6/21)

I. Predmet Javnog poziva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem tekstu: Poziv). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem tekstu: projekt) u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata. U smislu ovog Poziva, projekt može imati primjenu u isključivo jednom od sljedećih područja:

  1. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.           
  1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (sa i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.
  2. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Projektom mora biti jasno obrazložen doprinos području, moraju biti zadani specifični ciljevi projekta, ciljne skupine, definirani i kvantificirani pokazatelji ostvarenja ciljeva, te projektne aktivnosti. Projekt obavezno mora sadržavati aktivnosti informiranja i vidljivosti, ali isključivo putem digitalnih medija.

Projekt koji sadrži aktivnosti primjene digitalnih rješenja obavezno mora sadržavati i aktivnost edukacije ciljne skupine, određene neposrednim korisnikom digitalnog rješenja, za rad u istome.

Projekti za koje je previđeno sufinanciranje putem drugih poziva Fonda ili programa za dodjelu sredstava fondova Europske unije, nisu predmet ovog Poziva.

II. Ciljevi i očekivani učinci

Ovaj Poziv je u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom 2020. – 2030. („Narodne novine“ broj 13/21), te doprinosi ostvarenju strateških ciljeva definiranih u sklopu razvojnih smjerova „održivo gospodarstvo i društvo“, „zelena i digitalna tranzicija“ i „ravnomjeran regionalni razvoj“.

Pozivom se također osigurava provedba mjere TR-10 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. „Promicanje integriranog i inteligentnog prometa i razvoj infrastrukture za alternativna goriva na lokalnoj i područnoj razini“.

 

III. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), koje:

  • podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave[1], – nemaju poslovne račune u blokadi.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva nisu oni koji:

  • imaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
  • ne ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

IV. Sredstva Fonda

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 26.000.000,00 kuna.

Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva. Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 500.000,00 kuna po projektu, odnosno do:

  • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Korisnik može ostvariti sredstva Fonda za neposredno sufinanciranje do dva projekta, pod uvjetom da svaki projekt ima primjenu u različitom području definiranom točkom I. Poziva.

DETALJNJE NA: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=172

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X