Dura
Natječaji

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih guma (EnU-8/21).

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih guma (EnU-8/21).

Energetski učinkovitim gumama u smislu ovog Poziva smatraju se nove gume klase C2 i C3 te razreda učinkovitosti potrošnje goriva A ili B, koje se montiraju na vozila kategorija M3, N2 (najveće dopuštene mase preko 7,5 tona), N3, O3 i O4, licencirana za obavljanje prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem ili međunarodnom cestovnom prometu.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe (obrtnici i trgovačka društva) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izbora energije te
 • imaju važeću licencu za obavljanje prijevoza putnika/tereta u unutarnjem ili međunarodnom cestovnom prometu.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava subvencije u iznosu do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400,00 kn po gumi i najviše 250.000,00 kn po korisniku.

Opravdani trošak po ovom Pozivu je isključivo trošak kupnje novih guma, nastao nakon 1. siječnja 2021. godine, montiranih na vozilo najkasnije do dana prijave na Poziv. Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije opravdan trošak. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac,
 2. dokaz o registraciji (važeći izvod iz sudskog ili obrtnog registra),
 3. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana prijave na Poziv,
 4. Izjavu prijavitelja o prihvaćanju Općih uvjeta ugovaranja,
 5. Izjavu o primljenim potporama,
 6. Izjavu prijavitelja da ne podliježe kriterijima neprihvatljivosti,
 7. obostrani sken važeće prometne dozvole za svako vozilo na koje su montirane gume,
 8. račun(e) za kupnju i montažu guma s iskazanim količinama, jediničnim cijenama i tehničkih specifikacijama guma ili
 9. račun(e) za kupnju guma s iskazanim količinama, jediničnim cijenama i tehničkim specifikacijama guma te interne radne naloge za montažu guma,
 10. dokaz o plaćanju računa (potvrda o plaćanju ili izvod s transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati ili uplatnica/isplatnica ili drugi odgovarajući dokaz) te
 11. oznaku montiranih guma prema računima.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. prosinca 2021. godine. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije stupi.

Više informacija dostupno je ovdje.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X