Dura
Natječaji Uncategorized

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA JE OBJAVIO JAVNI NATJEČAJ ZA ENERGETSKU OBNOVU KULTURNE BAŠTINE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni natječaj  za energetsku obnovu kulturne baštine (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene (u daljnjem tekstu: zgrada) koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu.

Postojeća zgrada u smislu ovog Natječaja je zgrada koja je izgrađena temeljem  građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji  („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim  ili posebnim zakonom s njom izjednačena.

Status kulturnog dobra u smislu ovog Natječaja imaju zgrade koje:

  • su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro;
  • se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Cilj Natječaja je povećanje broja energetski obnovljenih zgrada javne namjene koje  imaju status kulturnog dobra. Procjenjuje se da će se provedbom Natječaja energetski obnoviti oko 20 zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici koji:

– podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

– su vlasnici/suvlasnici zgrada u kojima se provodi energetska obnova ili koriste zgrade u kojima se provodi energetska obnova, pri čemu su zgrade u kojima se provodi energetska obnova u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Natječaju i/ili vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske,

– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

– nemaju poslovne račune u blokadi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva po ovom Natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi, odnosno do:

– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini

otoka,

– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini

otoka,

– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske,

što se određuje prema lokaciji prijavljene zgrade.

 

Klikom na link možete pristupiti natječaju: JN za energetsku obnovu kulturne baštine (EnU-9_21).pdf (fzoeu.hr)

Te sam način prijave, kao i popis cjelokupne dokumentacije, možete pronaći  ovdje .

 

Rok za dostavu prijava na Natječaj završava 10. veljače 2022. godine u 14:00 sati.

 

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X