Dura
Natječaji

Javni poziv za izradu projektno tehničke dokumentacije projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije

Ministarstvo regionalnog razvoja objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Bespovratnim sredstvima u okviru ovoga Poziva sufinancira se do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova za pripremu prihvatljive projektno-tehničke dokumentacije.

Iznos bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije ne može biti viši od 2.500.000,00 kuna.  Najniži iznos bespovratnih sredstava za pojedinačni projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije je 400.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su i javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave, a da bi bio prihvatljiv, prijavitelj mora biti i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi. Mogu se podnijeti najviše dva projektna prijedloga po ovome Pozivu. Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni najkasnije do 28. veljače 2022. godine.

Projekti za koje se priprema projektno-tehnička dokumentacija u području digitalne transformacije moraju se odnositi na neko od sljedećih područja intervencija:

 • IKT rješenja, digitalizacija, e-usluge, aplikacije za javne usluge i/ili poslovanja javnopravnih tijela;
 • IKT infrastruktura za javne usluge: opsežni računalni resursi/oprema, podatkovni centri, senzori i ostala bežična oprema;
 • digitalizacija u području zdravstvene skrbi;
 • usluge i aplikacije e-zdravlja (uključujući e-skrb, internet stvari za tjelesnu aktivnost i život potpomognut okolinom);
 • digitalizacija ustanova za obrazovanje i osposobljavanje i/ili razvoj digitalnih vještina i sadržaja u tim ustanovama;
 • digitalizacija gradskog prometa;
 • pametni gradovi – korištenje digitalnih i komunikacijskih tehnologija kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građana i unaprijedila učinkovitost gradskih usluga;
 • pametna sela – transformacija ruralnih područja korištenjem digitalnih i komunikacijskih tehnologija.

Projekti za koje se priprema projektno-tehnička dokumentacija u području zelene tranzicije moraju se odnositi na neko od sljedećih područja intervencija:

 • izgradnja novih energetski učinkovitih zgrada: za predškolsko obrazovanje i skrb djece, osnovno, sekundarno i tercijarno obrazovanje te strukovno obrazovanje,
 • stambena infrastruktura, zdravstvena infrastruktura, ostala socijalna infrastruktura koja doprinosi uključivanju u zajednicu;
 • obnova radi povećanja energetske učinkovitosti ili mjere energetske učinkovitosti za javne zgrade i javnu infrastrukturu;
 • mjere za prilagodbu klimatskim promjenama te sprečavanje i upravljanje rizicima povezanima s klimom: požari, poplave, klizišta, oluje, suše, ostalo (uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe);
 • sprečavanje rizika i upravljanje ne klimatskim prirodnim rizicima (npr. potresima) i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima (npr. tehnološke nezgode) uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe;
 • unaprjeđenje kakvoće zraka;
 • zaštita, obnova i održivo korištenje područja mreže Natura 2000;
 • zaštita prirode i biološke raznolikosti, očuvanje i obnova ekosustava i povezana zelena infrastruktura;
 • zaštita, razvoj i promicanje prirodne baštine izvan područja mreže Natura 2000;
 • zelena infrastruktura u urbanim područjima;
 • biciklistička infrastruktura;
 • sanacija industrijskih lokacija.

 

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X