Dura
Projekt WONDER - Interreg Adrion - Park znanosti

Prugasto ogledalo / Striped Mirror

Dobrodošli!

Upravo ste zakoračili na početak znanstvene šetnje Dubrovnikom!

Kako odsvirati „Odu radosti“ u hodu? Je li moguće naučiti Pitagorin poučak u jednom pokretu? Kako razgovarati šaptom na udaljenosti od 20 metara? … pitanja su na koja ćete pronaći odgovore uz pomoć autorskih edukativnih eksponata.
Pronađite i isprobajte eksponate koje je potrebno osluškivati, pokretati, svirati i pritom dobiti kako i zašto određeni funkcionira!

Lokacije eksponata: Park Luja Šoletića u Gružu i Park nevinih žrtava rata na Batali.

 

Welcome!

You have just stepped into the beginning of a science walk through Dubrovnik!

How to play “Ode to Joy” on the go? Is it possible to learn Pythagoras’ Theorem in one go? How to have a conversation while whispering at a distance of 20 meters? These are questions to which you will find answers to with the help of original educational exhibits.

Find and try out exhibits that you need to listen to, move, play with and try to understand how and why a particular one works!

Locations of exhibits: Park Luja Šoletića  in Gruž and Park Nevinih žrtava rata in Batala.

 

Prugasto ogledalo / Striped Mirror

Prugasto ogledalo je eksponat koji se igra zakonima refleksije svjetlosti i ljudskom percepcijom. Funkcionalni dio eksponata načinjen je od reflektirajućih horizontalnih traka postavljenih na jednakoj međusobnoj vertikalnoj udaljenosti.

Za uspješno uživanje u eksponatu potrebne su dvije osobe. Zauzmite položaje svaki s jedne strane Prugastog ogledala na udaljenosti dužine ruke. Sada ste spremni sastavljati
najneobičnije slike svojih dijelova tijela. Pokušate li spajati odraze lica vidjet ćete npr. vlastitu kosu, čelo druge osobe, vlastite oči, nos osobe nasuprot vas itd. Igrajte se, pokušavajte, spojite nespojivo
udvoje!

 

“Striped mirror” is the display of the game of light’s reflection and human perception. The functional part of the exhibit is made of reflective horizontal strips placed on an equal mutual vertical distance. To successfully enjoy the exhibit, two people must participate.

Take positions, each on one side of the “striped mirror” within arm’s length. Now you are ready to prepare the most unusual images of your body parts. If you try to connect reflections of your face you will see for example your own hair, the forehead of another person, your own eyes, the nose of the person opposite you, and so on. Play, attempt, connect the incompatible into one!

 

Copyright @ Park znanosti
Eksponati su zaštićeni autorskim pravima! Svi sadržaji (dizajn, tekstovi) isključivo su pravno vlasništvo autora i služe isključivo u informativne svrhe.
Tekstove je dozvoljeno  čitati i ne smiju se distribuirati trećim osobama, bez izričite suglasnosti autora. Zabranjeno je korištenje sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja autora.

 

Copyright @ Science Park

The exhibits are protected by copyright! All contents (design, texts) are exclusively the legal property of the author and serve exclusively for informational purposes.

Texts are allowed to be read and may not be distributed to third parties without the expressed consent of the author. The use of content without the prior written consent of the author is prohibited.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X