Dura
Projekt WONDER - Interreg Adrion - Park znanosti

Crtić vrrtić / Carrtoonousel

Dobrodošli!

Upravo ste zakoračili na početak znanstvene šetnje Dubrovnikom!

Kako odsvirati „Odu radosti“ u hodu? Je li moguće naučiti Pitagorin poučak u jednom pokretu? Kako razgovarati šaptom na udaljenosti od 20 metara? … pitanja su na koja ćete pronaći odgovore uz pomoć autorskih edukativnih eksponata.
Pronađite i isprobajte eksponate koje je potrebno osluškivati, pokretati, svirati i pritom dobiti kako i zašto određeni funkcionira!

Lokacije eksponata: Park Luja Šoletića u Gružu i Park nevinih žrtava rata na Batali.

 

Welcome!

You have just stepped into the beginning of a science walk through Dubrovnik!

How to play “Ode to Joy” on the go? Is it possible to learn Pythagoras’ Theorem in one go? How to have a conversation while whispering at a distance of 20 meters? These are questions to which you will find answers to with the help of original educational exhibits.

Find and try out exhibits that you need to listen to, move, play with and try to understand how and why a particular one works!

Locations of exhibits: Park Luja Šoletića  in Gruž and Park Nevinih žrtava rata in Batala.

 

Crtić vrtić / Carrtoonousel

Crtić vrtić eksponat je koji stvara iluziju pokretnih crtanih likova na način korištenja brze izmjene statičnih animiranih slika. Potrebno je zavrtiti cilindar koji je s unutrašnje strane oslikan sličicama u nizu te promatrati eksponat kroz pravilno izvedene otvore. Jednim pokretom oživite crtane likove!

Animacija je brzo prikazivanje slika postavljenih tako da stvaraju iluziju pokreta, a to je ustvari optička iluzija pokreta zbog fenomena tromosti ljudskog oka. Danas je animacija vrlo popularna i napreduje usporedno s tehnologijom. Primjenjuje se u svakodnevnom životu: u kinu, na televiziji, mobilnom uređaju, reklamama, računalu.

 

Carrtoonousel creates the illusion of moving cartoon images through fast exchange of static animated images. You need to spin the cylinder, which has a series of drawn images from the inside, and look at the exhibit through the openings. You can make characters come alive, using only one spin!

Animation is a fast depiction of images which are set in a way that they create the illusion of movement. This is really an optical illusion caused by the inertness of the human eye. Animation is quite popular nowadays and it is evolving in line with technological advances. It is applied in everyday life: at the cinema, on television, mobile devices, in commercials, on the computer.

 

Copyright @ Park znanosti
Eksponati su zaštićeni autorskim pravima! Svi sadržaji (dizajn, tekstovi) isključivo su pravno vlasništvo autora i služe isključivo u informativne svrhe.
Tekstove je dozvoljeno  čitati i ne smiju se distribuirati trećim osobama, bez izričite suglasnosti autora. Zabranjeno je korištenje sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja autora.

Copyright @ Science Park

The exhibits are protected by copyright! All contents (design, texts) are exclusively the legal property of the author and serve exclusively for informational purposes.

Texts are allowed to be read and may not be distributed to third parties without the expressed consent of the author. The use of content without the prior written consent of the author is prohibited.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X