Dura
Projekt WONDER - Interreg Adrion - Park znanosti

Tekući pitagora / Liquid Pythagoras

Dobrodošli!

Upravo ste zakoračili na početak znanstvene šetnje Dubrovnikom!

Kako odsvirati „Odu radosti“ u hodu? Je li moguće naučiti Pitagorin poučak u jednom pokretu? Kako razgovarati šaptom na udaljenosti od 20 metara? … pitanja su na koja ćete pronaći odgovore uz pomoć autorskih edukativnih eksponata.
Pronađite i isprobajte eksponate koje je potrebno osluškivati, pokretati, svirati i pritom dobiti kako i zašto određeni funkcionira!

Lokacije eksponata: Park Luja Šoletića u Gružu i Park nevinih žrtava rata na Batali.

 

Welcome!

You have just stepped into the beginning of a science walk through Dubrovnik!

How to play “Ode to Joy” on the go? Is it possible to learn Pythagoras’ Theorem in one go? How to have a conversation while whispering at a distance of 20 meters? These are questions to which you will find answers to with the help of original educational exhibits.

Find and try out exhibits that you need to listen to, move, play with and try to understand how and why a particular one works!

Locations of exhibits: Park Luja Šoletića  in Gruž and Park Nevinih žrtava rata in Batala.

 

Tekući pitagora / Liquid Pythagoras

Zavrtite Pitagoru i naučite poučak! Kako bez brojki, slova, riječi i crteža objasniti Pitagorin poučak? Za efektnu i zabavnu spoznaju poučka zavrtite Tekućeg Pitagoru. Prilikom zaokretanja eksponata volumen ispune nad hipotenuzom pretočit će se u spremnike nad katetama. Jednostavno, zar ne?!

Trokut s pravim kutom zove se pravokutni trokut. Stranica koja leži nasuprot pravom kutu naziva se hipotenuza, a stranice koje zatvaraju pravi kut zovu se katete. Starogrčki matematičar i filozof Pitagora dokazao je poučak koji vrijedi za pravokutni trokut: “Površina kvadrata nad hipotenuzom jednaka je zbroju površina kvadrata nad katetama tog trokuta.”

 

Pour off Pythagoras and learn the theorem! How to explain Pythagoras’ Theorem without using numbers, words or drawings? For a simple explanation of the theorem, spin the Liquid Pythagoras – as the exhibit spins, the entire volume of the fill above the hypotenuse will pour into the containers above the catheti (legs). Simple, isn’t it?!

The Pythagorean Theorem is a statement about triangles containing a right angle.
This famous theorem is named after the Greek mathematician and philosopher, Pythagoras. The Pythagorean Theorem states that: “The area of the square built upon the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the areas of the squares upon the remaining sides.”

 

Copyright @ Park znanosti
Eksponati su zaštićeni autorskim pravima! Svi sadržaji (dizajn, tekstovi) isključivo su pravno vlasništvo autora i služe isključivo u informativne svrhe.
Tekstove je dozvoljeno  čitati i ne smiju se distribuirati trećim osobama, bez izričite suglasnosti autora. Zabranjeno je korištenje sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja autora.

Copyright @ Science Park

The exhibits are protected by copyright! All contents (design, texts) are exclusively the legal property of the author and serve exclusively for informational purposes.

Texts are allowed to be read and may not be distributed to third parties without the expressed consent of the author. The use of content without the prior written consent of the author is prohibited.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X