Dura
Natječaji

Otvorena 2 natječaja vezana za aktivnosti uključivanja građana

 

Europska komisija objavila je nove natječaje za provedbu Novog europskog Bauhausa, ključne inicijative EU-a koja povezuje zelenu i digitalnu tehnologiju.

Otvoreni natječaji:

Sadašnji poziv EIT Zajednice za projekte ima za cilj raditi na aktivnostima u kojima se od građana i krajnjih korisnika ne traži samo da identificiraju relevantne izazove svog grada usklađene s izazovima novog europskog Bauhausa, već ih se potiće da zajedno stvaraju potencijalna rješenja.

Očekuje se usvajanje održivih navika kroz sukreaciju novih proizvoda, usluga ili rješenja s građanima osnažujući građane da implementiraju nova rješenja u svojim zajednicama i pokrećući promjene aktivnim utjecajem na lokalne politike.

Svi prijedlozi moraju u svoje projekte ugraditi i integrirati sve tri temeljne nove europske Bauhaus vrijednosti (održivost, estetika, uključenost) i sva tri ključna nova europska načela Bauhausa (višerazinski, participativni, transdisciplinarni pristup).

Stopa financiranja je 100% do 15.000€ za svaki projekt.

Prijave se primaju najkasnije do 29. svibnja 2022. u Pdf-u mailom na NEBcall4citizens2022@eiturbanmobility.eu

 

Sadašnji poziv Zajednice EIT za projekte ima cilj riješiti izazove s kojima se gradovi, prigradska i ruralna područja suočavaju s naglaskom na inovacije i djelovanje u javnim prostorima kroz angažman građana. Poziv će identificirati inspirativne, održive i uključive prijedloge projekata demonstrirajući nova rješenja koja pospješuju transformaciju gradova, periurbanih i ruralnih područja približavanjem pojedinaca i zajednica prirodi donoseći osjećaj pripadnosti, potrebe teritorija i zajednice kojima je potrebna posebna pozornost i  transformacija.

Svi prijedlozi moraju u svoje projekte ugraditi i integrirati sve tri temeljne nove europske Bauhaus vrijednosti (održivost, estetika, uključenost) i sva tri ključna nova europska načela Bauhausa (višerazinski, participativni, transdisciplinarni pristup).

Stopa financiranja je 100% do 45.000 € za svaki projekt.

Prijave se primaju najkasnije do 29. svibnja 2022. u Pdf-u mailom na NEBcall4cities2022@eiturbanmobility.eu

 

Izvor: https://www.eiturbanmobility.eu/

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X