Dura
Natječaji

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Predmet Javnog poziva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (u daljnjem tekstu: Poziv).

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (u daljnjem tekstu: Projekt) odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u postojećim obiteljskim kućama sukladno Tehničkim uvjetima (Prilog 1. Poziva). Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.

Postojeća obiteljska kuća u smislu zgrada:

  • koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena, • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
  • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: − ima najviše 3 (tri) stambene jedinice, − ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Obiteljska kuća može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojem slučaju je prije započinjanja radova na ugradnji sustava za korištenje OIE od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra1. Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana2 te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
  • B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj. Predmet Poziva nije sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje OIE na obiteljske kuće oštećene u potresu.

Korisnici sredstava Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem3 na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 95.000.000,00 kuna (12.608.666,80 eura). Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura)4, odnosno: • do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka, • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka, • do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Više na sljedećoj povezici.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X