Dura
Natječaji

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – GRUPA 3

Svrha ovog poziva je smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima povećanjem privlačnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, povećanjem njihove kvalitete i produljenjem sezone te poticati razvoj održivih oblika turizma i razvoj javne turističke infrastrukture.

Cilj ovog poziva je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti:

– oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista,

– poticanje održivih oblika turizma

– razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.

Podrškom ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenje javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude na manje razvijenim turističkim odredištima, smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju.

Predmet ovog poziva

Razvoj te zelena i digitalna tranzicija javne turističke infrastrukture u turistički slabije razvijenim područjima, koja će doprinijeti povećanju atraktivnosti destinacija za koje već postoji potražnja turista s potencijalom za razvoj posebnih oblika turizma, koji mogu generirati višu dodanu vrijednost. Ulaganja usmjerena na prilagodbu, odnosno zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture u područjima s najvišim indeksom turističke razvijenosti, s ciljem povećanja njezine kvalitete, smanjenja utjecaja na okoliš te održivog upravljanja destinacijom i smanjenja prekomjernog turizma.

Ulaganja u okviru ovog Poziva ovisit će o indeksu turističke razvijenosti na način da će se dodatno poticati ulaganja u slabije razvijena turistička područja izvan glavnih turističkih i obalnih područja.

U kategoriji Indeksa turističke razvijenosti (ITR) 1 potiču se ulaganja u javnu turističku infrastrukturu ako ne dolazi do povećanja prihvatnih i/ili smještajnih kapaciteta

U sklopu ove investicije, ulaganja se odnose na razvoj i/ili prilagodbu sljedeće javne turističke infrastrukture:

– Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura,

– Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma,

– Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma.

Ukupna bespovratna sredstva: 465.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 9.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 130.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice područne (regionalne) samouprave
  • Ustanove

Više informacija o Pozivu dostupno je na službenoj fondovi eu stranici. 

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X