Dura
Natječaji

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SU/FINANCIRANJE PROJEKATA SMANJIVANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za su/financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Predmet Javnog poziva je također sufinanciranje zamjene nepokretnih rashladnih sustava za potrebe očuvanja kvalitete zaleđene ili svježe robe u hladnjačama, a koji sadrže fluorirane stakleničke plinove (HFC) ili čije funkcioniranje o njima ovisi s potencijalom globalnog zatopljenja (GWP) jednakim ili većim od 2500 minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2 eq. koji su u vlasništvu trgovačkih društava bilo privatnih ili u vlasništvu jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave odnosno fizičkih osoba obrtnika.

KORISNICI SREDSTAVA I UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

  1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  2. tijela državne uprave
  3. javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna
  4. Trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke

osobe-obrtnici izvan javnog sektora.

SREDSTVA FONDA

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 € koji se raspoređuje na sljedeći način:

  • sredstva pomoći u visini do 3.000.000,00 € planirana su za projekte proračunskih korisnika koja će se po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sukladno članku 24. stavak 1. točka 1. podstavak 6. Pravilnika u udjelu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, a najviše do 110.000,00 € opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu
  • sredstva subvencije u visini do 2.000.000,00 € planirana su za projekte trgovačkih društava u javnom sektoru i trgovačkih društava i drugih pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika izvan javnog sektora sukladno Pravilniku u udjelu do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu i Programu dodjele de minimis potpora“. Sredstva subvencije po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se za uređaje od 2,5 do 10 kW rashladnog učinka najviše u visini do 15.000,00 €, a za uređaje većeg rashladnog učinka najviše u visini do 40.000,00 € opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Prijavitelj može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva u roku za dostavu prijave, dostaviti Fondu više prijava za su/financiranje pri čemu se jedna prijava može odnositi na zamjenu jednog rashladnog sustava.

PRIHVATLJIVI I OPRAVDANI TROŠKOVI

Prihvatljivi i opravdani troškovi su sljedeći:

  1. Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava
  2. Nabava i ugradnja rashladnog sustava koja uključuje i demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova
  3. Stručni nadzor

DOSTAVA PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Obveznu dokumentaciju za prijavu i sve detalje možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X