Dura
Natječaji

JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instalaciju i ugradnju fotonaponskih sunčevih modula na obiteljskim kućama

 

 

 

JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instalaciju i ugradnju fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW na obiteljskim kućama

 

Predmet Javnog poziva

Grad Dubrovnik objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju, odnosno sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instalaciju i ugradnju fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW u obiteljskim kućama na području Grada. Fotonaponski sunčevi (FN) moduli mogu se osim na obiteljsku kuću, ugraditi i na pomoćni objekt, garažu, terasu, odnosno vrt ili dvorište, a koji se nalaze na istoj katastarskoj čestici na kojoj se nalazi i obiteljska kuća za koju se traži sufinanciranje bespovratnim sredstvima i koji posjeduju važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) kao i obiteljska kuća sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Postojeća obiteljska kuća smislu ovog Poziva je zgrada:

 1. koja je zakonita:
 • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga građevina koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
 • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost,
 • ima građevinsku brutto površinu manju ili jednaku 400 m2 (podatak se provjerava iz osnovnih podataka u prijavi i energetskog certifikata).
 1. u kojoj je vise od 50% brutto podne površine namijenjeno za stanovanje i
 2. koja ima najviše četiri stambene jedinice (podatak se provjerava iz osnovnih podataka u prijavi i energetskog certifikata).

Korisnici sredstava

Pravo na korištenje bespovratnih novčanih sredstava Grada za potrebe sufinanciranja troškova izrade predmetne projektne dokumentacije, mogu ostvariti fizičke osobe ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • Punoljetni vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće na kojoj se projekt provodi (navedeni u zemljišnoknjižnom izvatku);
 • Imaju prebivalište na adresi objekta na kojem se projekt provodi prijavljeno najmanje godinu dana do dana objave predmetnog Javnog poziva i koji ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se isti raspisuje;
 • Dostave dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), pod uvjetom da ista nije zaštićeno pojedinačno kulturno dobro i da se ne nalazi u zoni zaštite A;
 • Mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime podnositelja zahtjeva;
 • Ispune Prijavni obrazac za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instaliranje i ugradnju fotonaponskih sunčevih (FN) modula za vlastitu potrošnju;
 • Podnositelji prijava ne smiju imati dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Gradu Dubrovniku;
 • Prihvate ostale uvjete sukladno Pozivu;
 • Sklope s Gradom Ugovor o sufinanciranju.

Sredstva Grada

Ukupno raspoloživa sredstva Grada u 2023. godini po ovom Pozivu iznose 199.084 EUR.

Traženu dokumentaciju kao i detaljnije informacije možete pronaći na poveznici.

 

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X