Dura
Natječaji

JAVNI POZIV ZA USPOSTAVU INFRASTRUKTURE ZA PUNJENJE (EnU-1/23)

 

 

JAVNI POZIV ZA USPOSTAVU INFRASTRUKTURE ZA PUNJENJE (EnU-1/23)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje (EnU-1/23)

  • Predmet i cilj Javnog poziva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju na parkiralištima zgrada javnog sektora. U smislu ovog Poziva punionica se postavlja na parkiralište zgrade javnog sektora za koju je potrebno postaviti najmanje jedno mjesto za punjenje. Parkiralište zgrade javnog sektora treba biti u javnom vlasništvu i imati više od 20 parkirališnih mjesta pri čemu se punionice mogu postaviti na parkiralištu zgrade javnog sektora i/ili katastarskoj čestici koja se nalazi u neposrednoj blizini čestice zgrade javnog sektora’, a na kojoj se nalazi parkiralište ako su ista u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih prijavitelja na ovaj Poziv. Na lokaciji je moguće postaviti više punionica.

Cilj Poziva je razvoj održivog prometnog sustava, uz minimalne negativne učinke po okoliš i društvo te osiguranje interoperabilnosti s državama u okruženju i državama članicama Europske unije.

  • Korisnici sredstava

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su tijela javnog sektora: subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost već obavljaju poslove koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti (tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje su osnovane radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti.

  • Sredstva Fonda

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR.

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći i donacija sukladno Pravilniku kako slijedi:

  • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno do najviše 800,00 EUR po lokaciji
  • za punionicu, ugradnju i radove te puštanje u pogon:
  • do 80 % opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka
  • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
  • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske
  • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno do najviše 300,00 EUR po lokaciji

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 20.000,00 EUR za sve opravdane troškove provedbe po lokaciji. Sredstva Fonda dodjeljuju se sukladno raspoloživim sredstvima po ovom Pozivu.

  • Dostava prijava na Poziv

Podnošenje prijava na Poziv započinje 21. lipnja 2023. godine od 9:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

U roku za dostavu prijava na Poziv prijavitelj može podnijeti više prijava, pri čemu se svaka pojedinačna prijava mora odnositi na jednu lokaciju.

Dokumentaciju Poziva i detaljnije informacije možete pronaći na stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X