Dura
Natječaji

Javni natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) (JN ZO/ENU-1/2023)

 

 

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja za projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) je sufinanciranje projektnih aktivnosti unutar dva niže navedena prioritetna područja Natječaja:

 1. Zaštite okoliša
 • sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,
 • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
 • organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata,
 • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama,
 • pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša,
 • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka.
 1. Energetske učinkovitosti
 • provođenja aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti,
 • provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i
 • provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama suzbijanja energetskog siromaštva.

AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OKOLIŠA:

 • Projekti sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe

Ograničenost prirodnih resursa i negativni utjecaji na okoliš uzrokovani njihovom potrošnjom zahtijevaju unaprjeđenje postojećih i iznalaženje novih modela za njihovo održivo korištenje. Stoga razvojna i ekonomska politika Europske unije kao jedan od primarnih ciljeva ističe održivo gospodarenje resursima i produžavanje životnog vijeka materijala i proizvoda. Ovim putem će se sufinancirati preinaka proizvoda pogodnih za ponovnu uporabu što je opisano u Uputama za prijavitelje. Za sigurnost korištenja proizvoda iz ponovne uporabe sva odgovornost je na korisnicima ovog Natječaja.

 • Organiziranje ekoloških akcija čišćenja podmorja

Zaštita mora od onečišćenja te aktivnosti koje se odnose na uklanjanje i zbrinjavanje morskog otpada provode se kroz primjenu postojećeg zakonskog okvira i strateških dokumenata vezanih za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. Ovim putem će se sufinancirati trošak organiziranja ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna.

 • Organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada iz speleoloških objekata

U krškom podzemlju nalazi se najveći dio strateških zaliha podzemne pitke vode Republike Hrvatske. Uz zalihe podzemne pitke vode je i bogatstvo i raznolikost podzemnog živog svijeta koji je izuzetno osjetljiv na onečišćenje. Ovim putem će se sufinancirati trošak organiziranja ekoloških akcija za prikupljanje otpada iz speleoloških objekata.

 • Aktivnosti za podizanje svijesti o otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama

Uloga organizacija civilnog društva je važna naročito u osvješćivanju javnosti o ovom izazovu s kojima se suočavamo kako na globalnoj razini tako i na nacionalnoj i lokanoj razini. Ovim će se putem sufinancirati trošak izrade informativno-edukativnih materijala na temu prilagodbe klimatskim promjenama, koji uključuju jednostavne i interaktivne emodule, animacije i sl., multimedijske uratke (o promjeni klime i njenom utjecaju, rizicima i mogućnostima prilagodbe). Sadržaj se treba temeljiti na Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama, uzimajući u obzir ranjive sektore (hidrologija, vodni i morski resursi, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, prirodni ekosustavi i bioraznolikost, energetika, turizam i zdravstvo te dva međusektorska tematska područja: prostorno planiranje i upravljanje obalnim područjem te upravljanje rizicima) i treba se definirati za koju je ciljnu skupinu namijenjen.

 • Pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša

Udrugama koje djeluju u području zaštite okoliša sufinanciraju se projekti koji su usmjereni na informiranje i savjetovanje javnosti o ulozi u zaštiti okoliša. Ovim putem će se sufinancirati trošak pružanja savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima koja proizlaze iz Zakona o zaštiti okoliša.

 • Promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka

Ovim putem će se sufinancirati trošak informiranja i edukacije o sustavu ekološkog upravljanja EMAS i izračunu ugljičnog otiska radi smanjenja okolišnog otiska tijela javne vlasti. Sufinancirat će se i projekti usmjereni prema potrošačima o njihovoj ulozi u zelenoj tranziciji među ostalim i kroz odabir proizvoda na tržištu koji imaju vjerodostojni znak zaštite okoliša poput znaka EU Ecolabel.

AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI:

 • Provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti

Uspjeh ovih mjera ovisi o jačanju svijesti i edukaciji svih sudionika u prometu tako da će se sufinancirati aktivnosti organizacije edukacija o elektromobilnosti za građane svih dobnih skupina, korištenju bicikla i e-vozila u svakodnevnim aktivnostima, poticanju multimodalnosti, kao i projekti povećanja sigurnosti biciklista u prometu. Ujedno će se sufinancirati aktivnosti promocije cikloturističkih ruta uz organizaciju sportskih i rekreativnih biciklističkih događanja.

 • Provođenje aktivnosti informiranja javnosti o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Ovim putem sufinancirat će se aktivnosti organizacije edukacija na teme osnova energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i prednosti provedbe energetskih obnova (uključujući provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja). Moguće je također sufinanciranje aktivnosti podrške građanima oko realizacije projekata korištenja sustava obnovljivih izvora energije, posebno u kontekstu ubrzanja energetske tranzicije na otocima, uključivanja građana u energetske zajednice, kao i pružanja podrške građanima u usvajanju digitalnih vještina vezano uz nove energetske tehnologije.

 • Provođenje aktivnosti informiranja javnosti o mjerama suzbijanja energetskog siromaštva

Ovim putem sufinancirat će se aktivnost informiranja i savjetovanja građana u riziku od energetskog siromaštva kroz osiguravanje adekvatnih informacija i savjeta o mjerama energetske učinkovitosti koje doprinose suzbijanju energetskog siromaštva.

Svaka udruga može kao nositelj projekta prijaviti i ugovoriti najviše dva (2 projekta, pri čemu se dvije projektne prijave istog prijavitelja mogu odnositi samo na provedbu različitih aktivnosti iz točke I. Natječaja (nije moguće prijaviti dva projekta za istu aktivnost).

SREDSTVA FONDA I SUFINANCIRANJE:

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 438.000,00 EUR. Fond odobrava donacije sukladno postotnom učešću utvrđenom općim aktima Fonda. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.650,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 10.600,00 EUR. Provedba projekta mora biti dovršena najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora. Projekti se moraju provoditi na području Republike Hrvatske.

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoz 2023. godine.

KORISNICI SREDSTAVA:

Pravo na prijavu projekta na Natječaj imaju organizacije civilnog društva – Udruge.

Ostale informacije o Pozivu kao i potrebni dokumenti nalaze se na stranci Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X