Dura
Natječaji

Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) (ZO-1/2023)

 

 

 

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 29. lipnja 2023. godine od 09:00 sati

PREDMET I SVRHA JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. ,divlja odlagališta“) je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš. Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode za su/financiranje troškova.

KORISNICI SREDSTAVA I UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave i javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode.

SREDSTVA FONDA

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći na sljedeći način:

  • Za projekte uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i to:

  • do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu okoliša i prirode, energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije u Republici Hrvatskoj
  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prijavitelji, odnosno isključivo jedinice lokalne samouprave mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 200.000,00 € po jednoj prijavi, uz priloženu Izjavu (Obrazac 3.) da se lokacija ,divljeg odlagališta“ nalazi na području naseljenom pripadnicima romske nacionalne manjine, odnosno u njegovoj blizini. Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 80%, 60% ili 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00 €.

  • Za projekte uklanjanja otpada odbačenog u speleološke objekte

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode koje su nadležne za upravljanje speleološkim objektima u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode. Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00 €.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 6.000.000,00 €.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 29. lipnja 2023., a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Detaljne informacije o pozivu, prihvatljive i opravdane troškove kao i obveznu dokumentaciju možete pronaći na stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X