Dura
Natječaji

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE UZGOJA SADNICA U RASADNIČARSKOJ PROIZVODNJI ZA ŠUMSKE I VRSTE NAMIJENJENE ZA OZELENJIVANJE URBANIH PODRUČJA

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja.

Ovim Javnim pozivom potiče se proizvodnja sadnog materijala potrebnog za ozelenjivanje urbanih i periurbanih područja na lokacijama u Republici Hrvatskoj.

Europska komisija je kao jednu od glavnih inicijativa u okviru Europskog zelenog plana postavila cilj sadnje najmanje 3 milijarde dodatnih stabala u EU do 2030. godine, od čega je Republika Hrvatska preuzela obvezu sadnje milijun stabala/godišnje, odnosno ukupno 10 milijuna stabala do 2030. godine što će se realizirati provedbom Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

KORISNICI SREDSTAVA I UVIJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

 • Jedinice lokalne samouprave koje su osnivači trgovačkih društava koja proizvode šumske sadnice i sadnice za ozelenjivanje urbanih područja koja su upisana u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/iIi Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.
 • Znanstveni instituti i visoka učilišta sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 119/22), a koji su dodatno i upisani u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/iIi Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.
 • Trgovačko društvo u javnom sektoru sukladno članku 17. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23) i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora, koja su upisana u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/iIi Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Korisnici moraju udovoljavati i sljedećim uvjetima:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • podnesu prijavu za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/iIi nereguliranih obveza prema Fondu
 • nemaju poslovne račune u blokadi
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava Fonda.

SREDSTVA FONDA

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti Prijavitelja i to:

 • MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave, znanstvenim institutima i visokim učilištima.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda po ovom modelu najviše do 150.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda i to:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
 • do 60 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.
 • MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije trgovačkom društvu u javnom sektoru i trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama-obrtnicima izvan javnog sektora.

Prema ovom modelu prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva (subvencije) sukladno Programu dodjele de minimis potpora. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva subvencije Fonda po ovom modelu najviše 150.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom i to:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
 • do 60 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Po ovom Javnom pozivu svaki Prijavitelj može dostaviti jednu (1) prijavu za sufinanciranje.

Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 3.000.000,00 €.

Svi detalji, obvezna dokumentacija i ostale informacije dostupne su na poveznici.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X