Dura
Natječaji

Objava novog Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Uspostava reciklažnih dvorišta” (kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.07)

 

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21,142/23, ZGO), u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima. Poziv je u skladu s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023.-2028. (NN, br. 84/23) u kojem je za postizanje Cilja 1. „Oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu i popravkom najmanje:

  • 55% mase komunalnog otpada do 2025. godine
  • 60% mase komunalnog otpada do 2030.
  • 65% mase komunalnog otpada do 2035.”

u sklopu Mjere 1 Unaprjeđenje sustava za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i infrastrukture (kapaciteta i tehnologije) za recikliranje i druge postupke oporabe komunalnog otpada, predviđeno povećanje kapaciteta za sakupljanje i oporabu komunalnog otpada, između ostaloga i izgradnjom i opremanjem reciklažnih dvorišta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 6.000.000,00 EUR od čega je predviđeno:

3.500.000,00 EUR za obalne/otočne JLS-ove kao prijavitelje,

2.500.000,00 EUR za ostale JLS-ove kao prijavitelje.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva iznosi:

  1. 1. reciklažna dvorišta – građevine:

najniži iznos 67.000,00 EUR

najviši iznos  850.000,00 EUR

  1. 2. mobilna reciklažna dvorišta:

najniži iznos 15.000,00 EUR

najviši iznos  33.000,00 EUR

 Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su JLS-ovi u skladu s člankom 84., stavkom 1. ZGO-a. Iznimno od prethodno navedenog, Grad Zagreb je prihvatljivi Prijavitelj za RD – građevine, međutim nije prihvatljivi Prijavitelj za mobilna RD.

 

Više informacija na sljedećoj povezici

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X