Dura
Natječaji

Objava otvorenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola

 

 

 

Predmet Poziva: Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje srednjih škola kako bi se povećao obuhvat gimnazijskim programima.

Svrha (cilj) Poziva: Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata gimnazijskim programima.

Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije – u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.

U skladu s Preporukama HZZ-a2 za obrazovnu i upisnu politiku kao suficitarni programi, odnosno programi za čijim je kompetencijama potražnja manja od ponude, posebno često se navode četverogodišnji programi iz strukovnog sektora ekonomije i trgovine – ekonomisti, komercijalisti, poslovni tajnici, upravni referenti te hotelijersko-turistički tehničari.

Međutim, zbog neusklađene ponude obrazovnih programa i potreba tržišta rada, najveći broj učenika koji upisuju strukovne programe odlučuje se upravo za suficitarne četverogodišnje programe. Te programe upisuju učenici s dobrim obrazovnim rezultatima (u prosjeku 63 boda od maksimalnih 80) koji bi imali kompetencije i za uspješno svladavanje gimnazijskih programa.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 75.253.832 EUR osiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva. Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi: najviši iznos 20.000.000 EUR najniži iznos 100.000 EUR

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

  • jedinice regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Grad Zagreb prema Zakonu o Gradu Zagrebu (NN br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost srednjeg obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Partneri na projektu mogu biti:  a) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  i/ili b) Republika Hrvatska i/ili c) javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i druge javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska,  a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje obuhvata gimnazijskih programa.

Više informacija na sljedećoj povezici

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X