Dura
Natječaji

Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja PK.6.1.01

 

 

 

 

Predmet Poziva: Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha Poziva: Osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Partnerstvo: Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska i/ili ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač vjerska zajednica i/ili ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač druga pravna ili fizička osoba, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta dnevnih boravaka u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.

RH ima nisku stopu sudjelovanja djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (RPOO), izrazite regionalne razlike u obuhvaćenosti djece, te jednu od najnižih stopa zaposlenosti žena u EU. Jedna od ključnih prepreka je nedostatna infrastruktura detektirano i Studijom Analiza pristupačnosti, kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava RPOO i Kako do vrtića za sve, i bazom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM). Komplementarnim ulaganjima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. osigurana su sredstva za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova i osnovnih škola (NPOO.C3.1.R1-I1.01 i NPOO.C3.1.R1-I1.02), a u svrhu osiguranja veće dostupnosti i kvalitete RPOO, uz promicanje ravnoteže poslovnog i privatnog života, u sklopu ovog Poziva ulagat će se u daljnje povećanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta ustanova RPOO-a što doprinosi dostupnosti RPOO.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30. svibnja 2024. Rok za podnošenje projektnih prijava: 30. kolovoza 2024. u 23.59 sati.

Ukupna bespovratna sredstava:              45.662.400,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:            80.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:         2.000.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Jedinice lokalne samouprave, Jedinice područne (regionalne) samouprave

Područja: Infrastruktura, Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Više informacija na sljedećoj povezici

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X