Dura
Natječaji

Dva nova poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

*Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024

Predmet poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti.
Svrha poziva je provedba aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacije komunalnog redarstva u pogledu provedbe obveza iz Zakona o gospodarenju otpadom. Cilj ovog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada i povećanju stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja.

Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici koji ispunjavaju uvjete.

Sredstva Fonda dodjeljuju se:

  • bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave (JLS) i
  • bespovratna sredstva subvencije trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem dva modela i to:

  • MODEL A – bespovratna sredstva pomoći JLS, najviše do 8.000,00 EUR, jedna (1) prijava za sufinanciranje
  • MODEL B – bespovratna sredstva subvencije davateljima javne usluge, najviše do 8.000,00 EUR, jedna (1) prijava za sufinanciranje

Sredstva Fonda dodjeljuju se do 31. prosinca 2024. godine ili do iskorištenosti sredstava. Ukupno raspoloživ iznos sredstava iznosi 500.000,00 EUR.

Više o pozivu i obveznu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

* Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)

Predmet Javnog poziva za poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Svrha poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028- godine, čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i odvojenog sakupljanja otpada. Cilj ovog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Sredstva Fonda dodjeljuju se:

  • bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave (JLS) i
  • bespovratna sredstva subvencije trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem dva modela i to:

  • MODEL A – bespovratna sredstva pomoći JLS i to najviše do 30.000,00 EUR, jedna (1) prijava za sufinanciranje, a koja može sadržavati nabavu komunalne opreme i/ili uređaja.
  • MODEL B – bespovratna sredstva subvencije davateljima javne usluge i to najviše do 30.000,00 EUR, jedna (1) prijava za sufinanciranje, a koja može sadržavati nabavu komunalne opreme i/ili uređaja.

Rok za dostavu prijava završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2024. Ukupno raspoloživ iznos sredstava iznosi 1.000.000,00 EUR.

Više o pozivu možete pronaći ovdje.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X