Dura
Novosti

JAVNI NATJEČAJ – Obrazovanje za poduzetništvo i obrt

JAVNI NATJEČAJ – Obrazovanje za poduzetništvo i obrt

JAVNI NATJEČAJ - Obrazovanje za poduzetništvo i obrt

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. sufinancira se sredstvima ESF-a i strateški mu je cilj unaprjeđenje učinkovitosti radne snage, razvoj ljudskog kapitala i jačanje socijalne uključenosti u Republici Hrvatskoj.

 

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja.

 

Ciljne skupine:
– Subjekti malog gospodarstva,
– Obrazovne institucije i ustanove,
– Asocijacije poduzetnika, obrtnika i zadrugara,
– Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– Poduzetničke potporne institucije.

 

Potpora u ovom Pozivu na dostavu projektnih prijava osigurat će se za dvije vrste projekata te će stoga biti podijeljeni u dvije Grupe.

 

Grupa 1. Edukacija poduzetnika i obrtnika:
Cilj: podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja u poduzetništvu te usvajanje znanja i vještina kao ključnih kompetencija za poduzetništvo

 

Grupa 2. Promocija poduzetništva i obrta:
Cilj: poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju.

 

U prihvatljive projektne aktivnosti po sadržajnim područjima spadaju:

 

Grupa 1. Edukacija poduzetnika i obrtnika:
– Osposobljavanja za posebne stručne/poduzetničke vještine potrebne malim i srednjim poduzećima, zaposlenicima u sektoru malog i srednjeg poduzetništva, obrtnicima i zaposlenicima u obrtima
– Edukacija poduzetnika, obrtnika i njihovih zaposlenika (stručne osposobljenosti, majstorska zvanja, prekvalifikacije, stručna usavršavanja, seminari i tečajevi koje provode ustanove za obrazovanje odraslih kojima se stječu poduzetničke i stručne kompetencije)
– Aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta,
– Aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću.

 

Grupa 2 Promocija poduzetništva i obrta:
– Aktivnosti povezane s promidžbom obrtničkih zanimanja,
– Aktivnosti povezane s promocijom i poticanjem stvaranja poduzetničke kulture (sufinanciranje natjecanja, smotri, sajmova, učeničkih zadruga i učeničkih poduzeća, sufinanciranje studenskih poduzetničkih inkubatora),
– Aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta,
– Aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću.

 

Na poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se može prijaviti sam i/ili u projektnom partnerstvu.

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklapa se s prijaviteljem projektnog prijedloga nakon provedenog postupka evaluacije i donošenja Odluke o financiranju. U slučaju prijave projekta u partnerstvu prijavitelj će u roku 30 dana od potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisati Sporazum o partnerstvu s projektnim partnerima kojim se podrobno definiraju prava, obveze i odgovornosti projektnog partnerstva pri provedbi projekta.

 

Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 30.000,00 kn, a najveći 300.000,00 kn.

 

Rok za prijavu je 1.10.2014. godine

 

Projekti se mogu sufinancirati u maksimalnom iznosu od 95% prihvatljivih troškova. Razlika od 5% između ukupno prihvatljivih troškova projekta i iznosa traženih bespovratnih sredstava mora se osigurati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili iz sredstava koja nisu dio proračuna Europske unije.

 

U slučaju kada su prijavitelji proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne/regionalne samouprave, projekti se mogu financirati u iznosu od 100%.

 

S obzirom na visinu traženih sredstava prijavitelji i projektni partneri moraju poštovati ograničenja vezana uz potpore dodijeljene prema »de minimis« pravilu – potpore male vrijednosti.

 

Prijavitelji na poziv na dostavu projektnih prijedloga ne smiju prijaviti projekte za čiju su provedbu već dobili sredstva iz drugih javnih izvora. Jednako tako, prijavitelji ne smiju tražiti/dobiti sredstva iz drugih javnih izvora za troškove koji će im biti nadoknađeni u okviru prijavljenog i za financiranje odabranog projekta. U slučaju da se ustanovi dvostruko financiranje projekta prijavitelj će morati vratiti sva primljena sredstva.

 

Prijavitelj ne može dostaviti više od jedne prijave na ovaj Poziv na dostavu projektnih prijava za grupu u koju se prijavljuje. Ukoliko prijavitelj dostavi više od jednog projektnog prijedloga po grupi, u obzir će se uzeti ona prijava koja je prva službeno zaprimljena od strane Ureda za financiranje i ugovaranje EU projekata pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi.

 

Partneri mogu sudjelovati u više od jedne prijave.

 

Dokumentaciju možete pogledati ovdje.

 

Datum:
01.08.2014
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X