Dura
Novosti

Javni natječaj za dizajn vizualnog identiteta kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Javni natječaj za dizajn vizualnog identiteta kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.
Javni natječaj za dizajn vizualnog identiteta kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.
Grad Dubrovnik raspisuje javni Natječaj za dizajn vizualnog identiteta kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

OPĆI UVJETI 

1. UVODNE ODREDBE 

1.1. Raspisivač i provoditelj Natječaja je Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik.

(u daljnjem tekstu ‘Raspisivač’)

1.2. Natječaj je javni.

1.3. Na natječaju mogu sudjelovati profesionalni dizajneri – samostalni autori ili interdisciplinarni kreativni timovi. Članovi tima koji nisu predstavnici tima ne moraju biti dizajneri, a predstavnik interdisciplinarnog kreativnog tima mora biti dizajner.

1.4. Na Natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi tehničke komisije i sastavljači natječajnog zadatka, kao ni njihovi bliski srodnici i poslovni suradnici iz uže radne grupe. Na Natječaju također ne mogu sudjelovati zaposlenici Grada Dubrovnika, kao ni njihovi bliski srodnici.

1.5. Svrha je natječaja dobivanje kvalitetnog stručno projektiranog vizualnog identiteta kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020.

1.6. Svaki od natjecatelja, autor ili tim, ima pravo sudjelovanja na Natječaju s najviše 3 prijave, odnosno 3 prijavljena rada.

1.7. Natječajni radovi i prateća dokumentacija trebaju do roka za primanje radova (petak, 19. prosinca 2014.) stići na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za kulturu i baštinu, Pred Dvorom 1, sa naznakom “Natječaj za vizualni identitet kandidature Grada Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture – ne otvarati”, te na pošiljci ne smiju biti podaci pošiljatelja, a ukoliko podaci budu na pošiljci, tehnička komisija iste će odstraniti i radove označiti šifrom. Radovi koji stignu nakon propisanog roka za primanje radova ili ne zadovoljavaju Opće uvjete Natječaja bit će isključeni iz Natječaja, to jest ocjenjivanja.

1.8. Svim pristiglim radovima i pripadajućim omotnicama s prijavnicama i drugom traženom dokumentacijom Tehnička komisija dodijelit ce šifre pod kojima će se radovi voditi prilikom ocjenjivanja.

1.9. Ocjenjivački će sud prilikom zasjedanja većinom glasova odlučiti o dodjeli nagrade. Ocjenjivački sud može zasjedati više puta do donošenja odluke, ali najkasnije do roka završetka rada Ocjenjivačkog suda, propisanog Općim uvjetima Natječaja.

1.10. Ocjenjivački sud može donijeti odluku o poništavanju Natječaja ukoliko procijeni da pristigli radovi ne ispunjavaju uvjete Natječaja.

1.11. Natjecatelji će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja elektroničkom poštom unutar 8 dana od odluke Ocjenjivačkog suda.

1.12. Natječaj je otvoren od dana njegove objave na internetskim stranicama HDD-a, www.dizajn.hr i internetskim stranicama Grada Dubrovnika, www.dubrovnik.hr.

2. TIJEK NATJEČAJA 

2.1. Natječaj je otvoren od srijede, 19. studenog 2014.

2.2. Rok za prijem natječajnih radova je petak, 19. prosinca 2014. do 16:00 sati, do kada radovi moraju biti fizički zaprimljeni i evidentirani na adresi definiranoj u općim uvjetima.

2.3. Ocjenjivački sud sastat će se nakon isteka roka za prijem natječajnih radova, a s radom će završiti najkasnije do 24. prosinca 2014. Rezultati natječaja bit će objavljeni 29. prosinca 2014. na internetskim stranicama HDD-a i Grada Dubrovnika. 

3. DOKUMENTACIJA 

3.1. Natjecateljima će biti na raspolaganju sljedeća dokumentacija u digitalnom obliku:

OPĆI UVJETI NATJEČAJA (opciuvjeti.pdf)

PRIJAVNICA (prijavnica.doc)

UPUTE ZA IZRADU NATJEČAJNOG RADA (uputezaizradunatjecajnograda.pdf) 

4. POSTAVLJANJE PITANJA 

4.1. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Natječaj isključivo putem elektroničke pošte na info@dubrovnik2020.hr s naznakom predmeta Natječaj za vizualni identitet kandidature Grada Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture.

4.2. Odgovor na postavljeno pitanje bit će poslan elektroničkom poštom natjecatelju koji ga je postavio. 

5. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA 

5.1. Prezentacija prijedloga natječajnih rješenja treba sadržavati elemente vizualnog identiteta predstavljene u karakterističnim odnosima te primjere karakterističnih primjena i na taj način pružiti temelj za razumijevanje predloženog rješenja.

5.2. Obavezno je priložiti kratko tekstualno obrazloženje koncepta na hrvatskom i engleskom jeziku, a moguće je priložiti i detaljnija pojašnjenja ukoliko to autor smatra potrebnim.

5.3. Natječajni rad treba sadržavati sljedeće osnovne elemente:

1. idejno rješenje standarda vizualnog identiteta (logotipa, boja, tipografije, slikovnog izraza i ostalih elemenata koji čine sustav vizualne identifikacije projekta), odnosno koncept vizualne platforme na kojoj će se u idućim razvojnim fazama projekta graditi sustav vizualnog komuniciranja

2. primjere aplikacija vizualnog identiteta (opisano pod 5.4.)

3. koncept – kratak i jasan tekstualni opis rješenja na hrvatskom i engleskom

5.4. Osim prezentacije osnovnih elemenata vizualnog identiteta, natječajni radovi trebaju sadržavati nekoliko primjera (ne manje od 5) karakterističnih primjena, među kojima je poželjno prikazati uspješnost primjene u tri oblika pojavnosti vizualnog identiteta s barem po jednim primjerom:

1. primjena vizualnog identiteta na tiskanim materijalima (npr. plakat, katalog, letak);

2. mogući načini upotrebe vizualnog identiteta u prostoru (trodimenzionalna primjena, korištenje identiteta u prostoru, urbane intervencije itd.);

3. primjena vizualnog identiteta u digitalnom okruženju (npr. internetska stranica, društvene mreže, mobilne aplikacije itd.). 

6. OPREMA I PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA 

6.1. Natječajni radovi šalju se na adresu Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, uz naznaku Natječaj za vizualni identitet kandidature Grada Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture – ne otvarati.

6.2. Natječajni rad se sastoji od:

1. Ispunjene i potpisane prijavnice u zatvorenoj omotnici ;2. CD-a ili USB-a sa snimljenom prezentacijom natječajnog rada u pdf formatu;3. Isprintane prezentacije položenog A3 formata u jednom primjerku.

Isprintanu prezentaciju nije potrebno kaširati niti uvezati, ali preporučujemo da se ista prije slanja adekvatno zaštiti od mogućih oštećenja u transportu.

6.3. Kreativni timovi moraju imenovati predstavnika koji će biti odgovoran za Natječajni rad.

6.4. Svojim potpisom natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene Natječajnog rada te potvrđuju da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja. Isto tako, potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju da su pročitali Opće uvjete Natječaja i da su s njima suglasni.

6.5. U slučaju da Natjecatelj šalje više od jednog natječajnog rada, svaki je rad potrebno pripremiti prema pravilima Natječaja i poslati odvojeno kao zasebni rad. 

7. OCJENJIVAČKI SUD

7.1. Ocjenjivački sud čini 5 članova:

1. Ana Hilje, Grad Dubrovnik, Upravni odjel za kulturu i baštinu2. Ivana Medo Bogdanović, Dubrovačke ljetne igre3. Orsat Franković, grafički dizajner4. Zoran Đukić, grafički dizajner5. Gaella Gottwald, samostalna umjetnica

7.2. U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda odredit će se zamjenski član, odnosno članovi.

7.3. Ocjenjivački sud zasjeda i odlučuje o nagradi na temelju pristiglih natječajnih radova. Cilj zasjedanja je dodijeliti nagradu za najbolji primljeni natječajni rad, u skladu s kriterijima ocjenjivanja predstavljenim u Uputama za izradu natječajnog rada.

7.4. Obrazloženje Ocjenjivačkog suda o dodjeli nagrade bit će priloženo objavi rezultata Natječaja na internetskim stranicama HDD-a, www.dizajn.hr i Grada Dubrovnika, www.dubrovnik.hr . 

8. NAGRADA 

8.1. Dodjeljuje se 1 (jedna) novčana nagrada, koja iznosi 25.000,00 kn (dvadeset pet tisuća kuna) brutto i podrazumijeva uporabu i izvođenje nagrađenog rada na načine predviđene prijedlogom autora i u obimu koji određuje Raspisivač.Prije dodjele nagrade, autor rada koji komisija usvoji kao rješenje za realizaciju i Raspisivač sklopit će ugovor i dogovoriti obim i modalitete daljnje suradnje, u skladu s potrebama i uvažavajući suvremene strukovne prakse.

8.2. U slučaju da natječajni radovi pristigli do roka za predaju radova definiranog Općim uvjetima Natječaja svojom kvalitetom ne zadovoljavaju vrijednosne kriterije Ocjenjivačkog suda, Ocjenjivački sud ima pravo donijeti odluku o nedodjeli nagrade. 

9. OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

9.1. Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do srijede, 24. prosinca 2014.

9.2. Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama HDD-a, www.dizajn.hr i Grada Dubrovnika, www.dubrovnik.hr. 

10. ROKOVI – SAŽETAK 

Srijeda, 19. studenog 2014. – objava natječaja.

Petak, 19. prosinca 2014. do 16 sati – rok za prijem natječajnih radova.

Do srijede 24. prosinca 2014. – odluka Ocjenjivačkog suda.

Ponedjeljak, 29. prosinca 2014. – objava rezultata natječaja.

11. ZAVRŠNE ODREDBE 

11.1. Predajom rada autori pristaju na uvjete Natječaja, na javno izlaganje, publiciranje i izvođenje rada.

11.2. Natjecatelj je dužan držati svoj rad anonimnim sve do objave rezultata Natječaja.

11.3. Članovi Ocjenjivačkog suda dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o natječajnim radovima pristiglim do roka za primanje radova.

11.4. Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava autorska prava u svezi s njim. Natjecatelj sudjelovanjem u Natječaju pristaje na prijenos prava korištenja natječajnog rada.

11.5. Natječajni radovi nakon završetka Natječaja postaju arhivska dokumentacija i ne vraćaju se natjecateljima.Vezani dokumenti: Opći uvjeti      Upute za izradu natječajnog rada      Prijavnica                                   

Datum:
24.11.2014
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X