Dura
Novosti

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI
JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI
U okviru projekta „Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama Grada Dubrovnika” prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva UP.03.2.1.01. u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014-2020., Grad Dubrovnik s partnerima u projektu ponovno objavljuje “JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA DUBROVNIKA – PARTNERIMA U PROJEKTU”

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje nezaposlenih osoba u osnovnim školama Grada Dubrovnika koje su partneri u projektu:

„POMOĆNICI U NASTAVI U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA DUBROVNIKA” 

Ukupno 6 izvršitelja po sljedećim mjestima rada: 

1. Osnovna škola Ivana Gundulića, broj traženih osoba: 4     Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme: 20 sati tjedno (3 osobe)25 sati tjedno (1 osoba)

2. Osnovna škola Lapad, broj traženih osoba: 1      Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme: 25 sati tjedno (1 osoba)

3. Osnovna škola Mokošica, broj traženih osoba: 1     Radno vrijeme: nepuno radon vrijeme: 20 sati tjedno (1 osoba)

Cijena radnog sata: 25,00 kuna neto.Prijevoz na rad: do 400,00 kuna mjesečno. Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci

UVJETI:- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta- najmanje završena srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju- nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE:Poštivanje različitosti, senzibilitet za rad s djecom s teškoćama u razvoju, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova.

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU IMAT ĆE KANDIDATI:- koji imaju iskustva na poslovima pomoćnika u nastavi te općenito u radu s djecom s teškoćama u razvoju- koji imaju završenu visoku stručnu spremu te apsolventi i studenti u zanimanjima: edukacijski rehabilitator, socijalni pedagog, logoped, psiholog, učitelj, socijalni radnik, prof. odgojitelj

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

OPIS POSLOVA:Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u obavljanju školskih aktivnosti tijekom nastave, pomoć u učenju, komunikaciji i socijalnoj uključenosti i pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.

Odabrani kandidati u obvezi su proći program ekukacije u trajanju od 20 sati.

S odabranim kandidatima škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. 

Prije sklapanja ugovora o radu kandidati će biti upućeni na liječnički pregled.

Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:- vlastoručno potpisanu zamolbu za posao- životopis- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. 

Prijave se podnose izričito u papiranatom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Gundulićeva poljana, 10, 20 000 Dubrovnik, s naznakom : “Ne otvaraj – javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama Grada Dubrovnika” – ne otvarati. Rok za dostavu prijava je do utorka 15. rujna 2015.godine u 12 sati.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Datum:
11.09.2015
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X