Dura
Novosti

OBJAVLJEN POZIV ZA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

OBJAVLJEN POZIV ZA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

OBJAVLJEN POZIV ZA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma (u daljnjem tekstu – Fond) za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.

Predmet sufinanciranja su:
• Plaže
• Centri za posjetitelje ili interpretacijski centri
• Javna cikloturistička infrastruktura

Za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:
– Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
– Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine.

Cjeloviti tekst Programa i obrazac zahtjeva FT/16 sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva turizma http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Popunjeni obrazac FT/16
2. Dokaze o riješenom vlasničkom, drugom stvarno-pravnom statusu ili nadležnosti prema prostoru ili objektu gdje će se realizirati predloženi projekt: izvadci iz zemljišnih knjiga (zk uložak) za sve čestice iz obuhvata projekta. Za zemljište ili objekt u vlasništvu RH potrebno je priložiti suglasnost na projekt nadležnog državnog tijela (Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom/ Hrvatskih šuma/ Hrvatskih voda). Za zemljište/objekt u vlasništvu drugih subjekata (npr. vjerskih zajednica i dr.) potrebno je priložiti ili ugovor o kupoprodaji ili ugovor o dugoročnom najmu (na najmanje 20 godina), ugovor ili sporazum o zamjeni zemljišta/objekta s predlagateljem projekta i sl.;
3. Popis svih katastarskih čestica iz obuhvata projekta;
4. Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana;
5. Troškovnik predloženog projekta;
6. Projektnu dokumentaciju:
• Kratki opis projekta i/ili faze pojekta za koju se traži potpora,
• Presliku postojeće projektne dokumentacije u elektronskom obliku na prijenosnoj memoriji (CD, DVD; USB stick),
• Plan realizacije predloženih aktivnosti i financiranja (1. do sada realizirane aktivnosti i 2. Planirane aktivnosti uz naznaku iz kojih sredstava: EU fondovi i koji program, vlastita sredstva, sredstva drugih subjekata);
7. Lokacijsku ili građevinsku dozvolu ili rješenje o uvjetima građenja;
8. Uvjerenje nadležnog ureda za prostorno planiranje o usklađenosti zahvata projekta s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, ne starije od 60 dana;
9. Posebni uvjeti za pojedini potprogram ako su zatraženi za: plaže, centre za posjetitelje ili interpretacijske centre i javnu cikloturističku infrastrukturu.

Javni poziv je otvoren do 15. rujna 2016. godine.

Datum:
16.08.2016
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X