Dura
Novosti

JAVNI POZIV ZA POMOĆNIKE U NASTAVI

JAVNI POZIV ZA POMOĆNIKE U NASTAVI
JAVNI POZIV ZA POMOĆNIKE U NASTAVI
Grad Dubrovnik s partnerima u projektu objavljuje JAVNI POZIVZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA DUBROVNIKA –PARTNERIMA U PROJEKTU

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje zainteresiranih osoba u osnovnim školama Grada Dubrovnika koje su partneri u projektu:„POMOĆNICI U NASTAVI U OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA DUBROVNIKA II” 

Broj traženih osoba: 33 pomoćnika u nastavi po sljedećim mjestima rada: 

1.Osnovna škola Marina Getaldića

2.Osnovna škola Marina Držića

3.Osnovna škola Ivana Gundulića

4.Osnovna škola Lapad

5.Osnovna škola Antuna Masle

6.Osnovna škola Mokošica 

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme od 20 do 25 sati tjedno.Cijena radnog sata: 25,00 kuna netoPrijevoz na rad: do 400,00 kuna mjesečnoVrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

UVJETI:- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta- najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje- nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE:Poštivanje različitosti, senzibilitet za rad s djecom s teškoćama u razvoju, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova.

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU IMAT ĆE KANDIDATI:- koji imaju iskustva na poslovima pomoćnika u nastavi te općenito u radu s djecom s teškoćama u razvoju- koji imaju završenu visoku stručnu spremu te apsolventi i studenti u zanimanjima: edukacijski rehabilitator, socijalni pedagog, logoped, psiholog, učitelj, socijalni radnik, prof. odgojitelj- nezaposlene osobe

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

OPIS POSLOVA:Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u obavljanju školskih aktivnosti tijekom nastave, pomoć u učenju, komunikaciji i socijalnoj uključenosti i pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva. 

Odabrani kandidati u obvezi su proći program ekukacije u trajanju od 20 sati, osim kandidata koji su već prošli edukaciju i koji će biti pozvani samo na razgovor. 

S odabranim kandidatima škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. 

Prije sklapanja ugovora o radu kandidati će biti upućeni na liječnički pregled. 

Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:-vlastoručno potpisanu zamolbu za posao u kojoj kandidat može navesti u kojoj školi je zainteresiran za rad-životopis-dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci-pisani dokaz (potvrda/uvjerenje) o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi ukoliko je kandidat završio edukaciju-dokaz o nezaposlenosti

Odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente

Prijave se podnose izričito u papiranatom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Gundulićeva poljana, 10, 20 000 Dubrovnik, s naznakom : “Ne otvaraj – javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama Grada Dubrovnika” – ne otvarati.Rok za dostavu prijava je do petka 26. kolovoza 2016..godine u 12 sati, a u slučaju nedovoljno prijavljenog broja kandidata ovaj javni poziv ostat će otvoren do daljnjeg.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Ovaj javni poziv bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grada Dubrovnika, Razvojne agencije Grada Dubrovnika DURA te na web stranicama osnovnih škola Grada Dubrovnika.

Datum:
18.08.2016
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X