Dura
Natječaji

Moj ZABA Start 2019.: Poduzetništvo

Moj ZABA Start 2019.: Poduzetništvo
Moj ZABA Start 2019.: Poduzetništvo

Zagrebačka banka d.d. raspisala je javni natječaj „Moj ZABA Start 2019.: PODUZETNIŠTVO“ radi dodjele financijskih potpora za realizaciju projekata iz područja novih tehnologija, razvoja novih proizvoda i usluga te inovacija.

Cilj natječaja

Ciljevi natječaja su pružanje financijske potpore projektima koji:

 • podrazumijevaju pokretanje i realizaciju održivih poduzetničkih i/ili društvenih projekata,
 • u okviru postojećeg poslovanja nude nova inovativna, kreativna i održiva rješenja.

Za finaliste natječaja u organizaciji Zagrebačke banke održat će se edukativna radionica kako bi s uspješno pripremili za završnu prezentaciju svojih projekata pred Komisijom te za upravljanje poslovnim procesima i izazovima tržišta u budućem poslovanju.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj se mogu prijaviti:

 • fizičke osobe koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost (obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i sl.) s prebivalištem odnosno sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 • pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 • fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, uz uvjet osnivanja registrirane poslovne djelatnosti prije isplate financijske potpore u slučaju da projekt bude izabran na Natječaju.

Prijavitelj na ovaj natječaj može se prijaviti na javne natječaje u organizaciji Zagrebačke banke „Moj ZABA Start 2019.: KULTURA I ZNANOST“ i „Moj ZABA Start 2019.: DRUŠTVO“.

Koji se projekti mogu prijaviti?

Na natječaj se mogu prijaviti projekti koji će biti realizirani na području Republike Hrvatske i koji:

 • nude inovativno/održivo rješenje,
 • podrazumijevaju primjenu novih tehnologija,
 • podrazumijevaju pokretanje/razvoj/širenje poslovanja/novo zapošljavanje.

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt na Natječaj. Platforma www.mojzabastart.hr automatski onemogućuje sve sljedeće prijave istog prijavitelja na Natječaj.

Projekt koji je prijavljen na Natječaj ne može biti prijavljen na javne natječaje u organizaciji Zagrebačke banke „Moj ZABA Start 2019.: KULTURA I ZNANOST“ i „Moj ZABA Start 2019.: DRUŠTVO“.

Koji projekti se ne mogu prijaviti?

Na natječaj se ne mogu prijaviti:

 • projekti koji su isključivo usmjereni na zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja prijavitelja (npr. kupnja opreme, pokrivanje troškova redovitog poslovanja itd.),
 • projekti koje vode ili su u njih na bilo koji način uključeni članovi Komisije te njihovi bliski srodnici (svi u uspravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog koljena), srodnici po tazbini te prijatelji i poslovni suradnici.

Iznosi financijskih potpora

Ovim Natječajem dodjeljuje se ukupno 330.000,00 kn.

Na temelju odluke Komisije dodjeljuju se financijske potpore trima najboljim projektima u sljedećim bruto iznosima:

 • za prvoplasirani projekt: 120.000,00 kn,
 • za drugoplasirani projekt: 100.000,00 kn,
 • za trećeplasirani projekt: 80.000,00 kn.

Na temelju glasova javnosti prikupljenih putem portala www.mojzabastart.hr dodjeljuje se financijska potpora u bruto iznosu od 30.000,00 kn projektu koji je skupio najviše glasova.

Projektu kojem je dodijeljena financijska potpora na temelju odluke Komisije može biti dodijeljena i financijska potpora na temelju glasova javnosti.

Kriteriji evaluacije

Kriteriji za evaluaciju projekata te donošenje odluke o finalistima i pobjednicima natječaja podijeljeni su u četiri skupine:

 1. a) skupina 1 – Kvaliteta projekta

Održiv projektni prijedlog s objektivnom mogućnošću realizacije projektnog prijedloga ili njegovih konkretnih dijelova u razdoblju od godine dana; regionalna zastupljenost/nacionalna (regionalna) pokrivenost s neposrednom ili posrednom koristi za društvenu zajednicu.

 1. b) skupina 2 – Tržišni potencijal projekta

Postoji tržišni potencijal/potražnja i prepoznata je ciljna skupina; rješenje utemeljeno na potrebama korisnika; pozicioniranje i diferencijacija u odnosu na konkurenciju.

 1. c) skupina 3 – Kompetencije prijavitelja

Sposobnost prepoznavanja prilika i preuzimanja rizika; vještine upravljanja idejom, projektom, timom, financijama; prodajne vještine (marketing, promocija, prezentacija).

 1. d) skupina 4 – Financiranje projekta

Kvalitetna procjena financijskih potreba projekta i specifikacija korištenja sredstava financijske potpore koja se dodjeljuje za realizaciju projekta, stvaranje vrijednosti i učinka kroz predloženi projekt.

Način i rok prijave

Prijavitelj se prijavljuje na natječaj putem platforme www.mojzabastart.hr popunjavanjem i slanjem prijavnice te ostale prijavne dokumentacije.

Rok za dostavu prijave jest 10. srpnja 2019. u 12 sati.

Dostava ostale prijavne dokumentacije nije obvezna, a može sadržavati:

 • tehničku i/ili ostalu dokumentaciju i/ili informacije u vezi s projektom koji se prijavljuje,
 • fotografije, zapise, prezentacije i ostali materijal u vezi s projektom,
 • pisma namjere ili pisma preporuke dionika koji podupiru projekt.

Sva navedena popratna dokumentacija može se priložiti sastavljena u jedan prilog prijavi. Format priloga može biti MS Word, PowerPoint ili PDF, ukupne veličine do deset (10) MB. Broj stranica priloga nije ograničen.

 

Više informacija o ovom natječaju možete pronaći na www.mojzabastart.hr Sva pitanja u vezi s natječajem dostavljaju se Zagrebačkoj banci isključivo u elektroničkom obliku slanjem upita na adresu: [email protected].

Popis finalista objavljuje se na web-stranici Zagrebačke banke www.mojzabastart.hr 20. rujna 2019. godine.

Datum:
12.05.2019
Print Friendly, PDF & Email

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X