Dura
Novosti

PILOT PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

PILOT PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA
PILOT PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Participativno budžetiranje (PB) demokratski je alat putem kojeg se odluke o raspodjeli dijela javnih sredstava donose u izravnoj suradnji s građanima.

Participativno budžetiranje prvi put se pojavljuje u Brazilu (Porto Alegre) 1989. godine te kao demokratska inovacija koja nadopunjuje i/ili odgovara na probleme predstavničke demokracije biva podržana od strane Svjetske Banke, UNESCO-a, OECD-a i UN Habitat-a.

Varijacije modela participativnog budžetiranja doživljavaju eksponencijalan rast popularnosti diljem svijeta te se provode u više od 300 gradova (Južna Amerika, Kanada, SAD i preko 25 gradova u Europi – Pariz, Seville, Manchester, Lisabon) uključujući Pazin, Sisak, Karlovac i Pulu u Hrvatskoj.

OPĆI CILJ PROJEKTA: Demokratizacija procesa upravljanja javnim resursima, razvoj aktivnog građanstva i doprinos povećanju kvalitete života u Gradu Dubrovniku.


SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

 1. Razvoj suradnje između gradske administracije i gradskih kotareva
 2. Razvoj modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
 3. Edukacija o mogućnostima doprinosa razvoju lokalne zajednice

PB omogućava nositeljima vlasti:

 • bolji uvid u potrebe zajednice
 • transparentnost i legitimitet procesa odlučivanja i donošenja odluka
 • izgradnju zajedničkog identiteta i povjerenje građana

Građani su putem PB-a uključeni u proces:

 • identifikacije problema
 • odlučivanja o prioritetima djelovanja
 • implementacije projekata
 • nadzora izvedbe  i evaluacije realizacije projekata

TRAJANJE PROJEKTA:

FAZA PRIPREME: 10/2018-12/2019

FAZA PROVEDBE PRVOG CIKLUSA PB-a: 1/2020 -5/2021

VRIJEDNOST PROJEKTA:

IZNOS SREDSTAVA ZA FAZU PRIPREME: 600.000 HRK

NOSITELJ PROJEKTA: Grad Dubrovnik

KOORDINATOR PROJEKTA: Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA

AKTIVNOSTI

FAZA PRIPREME 2018

 • Konzultacije s gradskim kotarevima
 • Konzultacije s gradskim odjelima
 • Konzultacije s građanima i organizacijama civilnog društva
 • Konzultacije s relevantnim stručnjacima

FAZA  PRIPREME  2019

 • Formiranje i edukacija tima za provedbu
 • Razrada prijedloga modela PB-a
 • Razrada načina i kriterija sudjelovanja
 • Razrada Kriterija prihvatljivosti projekata
 • Izrada evaluacijskog okvira
 • Prilagodba i testiranje modela u 3 osnovne škole
 • Marketinška kampanja
 • Provedba radionica za širu zajednicu na razini gradskih kotareva (primjeri dobre prakse, instrumenata izravne i participativne demokracije i sl.)
 • Izrada online platforme
 • Uspostava elektroničkog sustava glasovanja

FAZA PROVEDBE PRVOG CIKLUSA PB- 2020-2021 

Provedba modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik predviđena je na razini gradskih kotareva na način da građani, pripadnici određenog gradskog kotara, uz asistenciju facilitatora, na radionicama osmišljavaju projekte koje potom, temeljem broja glasova predlažu gradskoj upravi za financiranje. Prihvatljivost i izvedivost predloženih projekata provjeravaju nadležni upravni odjeli nakon čega o tome koji će se projekti realizirati odlučuju gradski kotarevi. Realizacija projekata se razrađuje do izvedbene razine u suradnji gradske administracije i predlagatelja.  Proces odabira i razrade projekata traje godinu dana, a izvedba se predviđa proračunom za 2021.godinu.

PROCES ODABIRA PROJEKATA

 1. Priprema za provedbu ciklusa
 2. Prikupljanje prijedloga
 3. Analiza projektnih prijedloga / tehnička analiza
 4. Konačno glasanje za projekte
 5. Objava rezultata

PROCES REALIZACIJE PROJEKATA

 1. Priprema projekta za realizaciju / konzultacije s predlagateljima
 2. Objava akcijskog plana realizacije
 3. Javne nabave
 4. Potpisivanje ugovora
 5. Inauguracija projekta

EVALUACIJA PROCESA

Datum:
26.11.2018
Print Friendly, PDF & Email

Vezani članci

ZAPOČELA PROVEDBA ONLINE RADIONICA PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE DURA-e i GRADA DUBROVNIKA

Dura

IZGLASANI PROJEKTI U OŠ MOKOŠICA, MARIN DRŽIĆ I MARIN GETALDIĆ

Dura

REZULTATI NATJEČAJA ZA DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA, SLOGANA I NAZIV PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA GRADA DUBROVNIKA

Dura

RADIONICA PROJEKTA PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE U OŠ MOKOŠICA

Dura

PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA (PB) PONOVNO KREĆE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Dura

USPJEŠNO PROVEDEN PRVI DIO PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U 6 OSNOVNIH ŠKOLA

Dura

UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA IZGLASALI 7 NAJBOLJIH IDEJA KOJE IDU U REALIZACIJU

Dura

DRUGA ONLINE RADIONICA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U OŠ ANTUNA MASLE

Dura

OTVOREN NATJEČAJ ZA OSMIŠLJAVANJE I PROVEDBU MARKETINŠKE KAMPANJE ZA PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U GRADU DUBROVNIKU

Dura

RADIONICE PB-A U OŠ LAPAD

Dura

PILOT PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

PREDSTAVLJEN MODEL PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

OTVOREN NATJEČAJ ZA DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA, SLOGANA I NAZIVA PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

Participativno budžetiranje

Dura2021

ZAVRŠENE ONLINE RADIONICE U OŠ IVAN GUNDULIĆ I MARIN DRŽIĆ

Dura

U TIJEKU SU ZOOM RADIONICE PROVEDBE PROJEKTA PB-a S UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA

Dura

DJECA OSNOVNIH ŠKOLA IZGLASALA 6 NOVIH PROJEKATA

Dura

ONLINE RADIONICA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U OŠ ANTUNA MASLE

Dura

REALIZIRANI PROJEKTI U SKLOPU PILOT PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA GRADA DUBROVNIKA – za bolji Grad

Dura

PRVE ONLINE RADIONICE PB-A PUTEM ZOOM APLIKACIJE

Dura

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X