Dura
Novosti

PILOT PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

PILOT PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA
PILOT PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Participativno budžetiranje (PB) demokratski je alat putem kojeg se odluke o raspodjeli dijela javnih sredstava donose u izravnoj suradnji s građanima.

Participativno budžetiranje prvi put se pojavljuje u Brazilu (Porto Alegre) 1989. godine te kao demokratska inovacija koja nadopunjuje i/ili odgovara na probleme predstavničke demokracije biva podržana od strane Svjetske Banke, UNESCO-a, OECD-a i UN Habitat-a.

Varijacije modela participativnog budžetiranja doživljavaju eksponencijalan rast popularnosti diljem svijeta te se provode u više od 300 gradova (Južna Amerika, Kanada, SAD i preko 25 gradova u Europi – Pariz, Seville, Manchester, Lisabon) uključujući Pazin, Sisak, Karlovac i Pulu u Hrvatskoj.

OPĆI CILJ PROJEKTA: Demokratizacija procesa upravljanja javnim resursima, razvoj aktivnog građanstva i doprinos povećanju kvalitete života u Gradu Dubrovniku.


SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

 1. Razvoj suradnje između gradske administracije i gradskih kotareva
 2. Razvoj modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
 3. Edukacija o mogućnostima doprinosa razvoju lokalne zajednice

PB omogućava nositeljima vlasti:

 • bolji uvid u potrebe zajednice
 • transparentnost i legitimitet procesa odlučivanja i donošenja odluka
 • izgradnju zajedničkog identiteta i povjerenje građana

Građani su putem PB-a uključeni u proces:

 • identifikacije problema
 • odlučivanja o prioritetima djelovanja
 • implementacije projekata
 • nadzora izvedbe  i evaluacije realizacije projekata

TRAJANJE PROJEKTA:

FAZA PRIPREME: 10/2018-12/2019

FAZA PROVEDBE PRVOG CIKLUSA PB-a: 1/2020 -5/2021

VRIJEDNOST PROJEKTA:

IZNOS SREDSTAVA ZA FAZU PRIPREME: 600.000 HRK

NOSITELJ PROJEKTA: Grad Dubrovnik

KOORDINATOR PROJEKTA: Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA

AKTIVNOSTI

FAZA PRIPREME 2018

 • Konzultacije s gradskim kotarevima
 • Konzultacije s gradskim odjelima
 • Konzultacije s građanima i organizacijama civilnog društva
 • Konzultacije s relevantnim stručnjacima

FAZA  PRIPREME  2019

 • Formiranje i edukacija tima za provedbu
 • Razrada prijedloga modela PB-a
 • Razrada načina i kriterija sudjelovanja
 • Razrada Kriterija prihvatljivosti projekata
 • Izrada evaluacijskog okvira
 • Prilagodba i testiranje modela u 3 osnovne škole
 • Marketinška kampanja
 • Provedba radionica za širu zajednicu na razini gradskih kotareva (primjeri dobre prakse, instrumenata izravne i participativne demokracije i sl.)
 • Izrada online platforme
 • Uspostava elektroničkog sustava glasovanja

FAZA PROVEDBE PRVOG CIKLUSA PB- 2020-2021 

Provedba modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik predviđena je na razini gradskih kotareva na način da građani, pripadnici određenog gradskog kotara, uz asistenciju facilitatora, na radionicama osmišljavaju projekte koje potom, temeljem broja glasova predlažu gradskoj upravi za financiranje. Prihvatljivost i izvedivost predloženih projekata provjeravaju nadležni upravni odjeli nakon čega o tome koji će se projekti realizirati odlučuju gradski kotarevi. Realizacija projekata se razrađuje do izvedbene razine u suradnji gradske administracije i predlagatelja.  Proces odabira i razrade projekata traje godinu dana, a izvedba se predviđa proračunom za 2021.godinu.

PROCES ODABIRA PROJEKATA

 1. Priprema za provedbu ciklusa
 2. Prikupljanje prijedloga
 3. Analiza projektnih prijedloga / tehnička analiza
 4. Konačno glasanje za projekte
 5. Objava rezultata

PROCES REALIZACIJE PROJEKATA

 1. Priprema projekta za realizaciju / konzultacije s predlagateljima
 2. Objava akcijskog plana realizacije
 3. Javne nabave
 4. Potpisivanje ugovora
 5. Inauguracija projekta

EVALUACIJA PROCESA

Datum:
26.11.2018
Print Friendly, PDF & Email

Vezani članci

PREDSTAVLJEN MODEL PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

Glasovanje na projektu Participativno budžetiranje

Dura_user

 Građani GK Pile – Kono na prvoj radionici projekta Participativno budžetiranje predali svoje projektne prijedloge

Dura_user

PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA (PB) PONOVNO KREĆE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Dura

Provedbene radionice projekta Participativno budžetiranje u osnovnim školama

Dura_user

U TIJEKU SU ZOOM RADIONICE PROVEDBE PROJEKTA PB-a S UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA

Dura

IZGLASANI PROJEKTI U OŠ MOKOŠICA, MARIN DRŽIĆ I MARIN GETALDIĆ

Dura

RADIONICA PROJEKTA PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE U OŠ MOKOŠICA

Dura

ZAPOČELA PROVEDBA ONLINE RADIONICA PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

Održana provedbena radionica projekta “Participativno budžetiranje u OŠ Marina Držića”

Dura_user

Više od 1000 glasova za projekte Participativnog budžetiranja

Dura_user

Građani MO BOSANKA predložili projekte koji su potrebni njihovom mjestu

Dura_user

DRUGA ONLINE RADIONICA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U OŠ ANTUNA MASLE

Dura

DJECA OSNOVNIH ŠKOLA IZGLASALA 6 NOVIH PROJEKATA

Dura

Završna faza projekta Participativno budžetiranje u školskoj godini 2022/2023

Dura_user

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE DURA-e i GRADA DUBROVNIKA

Dura

Učenici OŠ Marina Držića izglasali su opremanje učionice s informatičkom opremom

Dura_user

DURA, Grad Dubrovnik i predstavnici osnovnih škola održali tehničku analizu projekta “Participativno budžetiranje u osnovnim školama”

Dura_user

REALIZIRANI PROJEKTI U SKLOPU PILOT PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA GRADA DUBROVNIKA – za bolji Grad

Dura

I Vas se pita! Kako će Dubrovčani potrošiti 1.980,000,00 eura iz gradskog budžeta

Dura_user

DURA provodi treći ciklus projekta “Participativno budžetiranje u osnovnim školama”

Dura_user

UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA IZGLASALI 7 NAJBOLJIH IDEJA KOJE IDU U REALIZACIJU

Dura

OTVOREN NATJEČAJ ZA OSMIŠLJAVANJE I PROVEDBU MARKETINŠKE KAMPANJE ZA PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U GRADU DUBROVNIKU

Dura

REZULTATI NATJEČAJA ZA DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA, SLOGANA I NAZIV PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA GRADA DUBROVNIKA

Dura

Lapad, Mravinjac, Riđica, Gruž i Zaton predali projekte koje će Grad Dubrovnik financirati iz gradskog proračuna

Dura_user

OTVOREN NATJEČAJ ZA DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA, SLOGANA I NAZIVA PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

Participativno budžetiranje

Dura2021

PRVE ONLINE RADIONICE PB-A PUTEM ZOOM APLIKACIJE

Dura

ZAVRŠENE ONLINE RADIONICE U OŠ IVAN GUNDULIĆ I MARIN DRŽIĆ

Dura

Sugrađani iz mjesnih odbora Ljubač, Orašac i Gromača predali su projektne prijedloge u sklopu participativnog budžetiranja

Dura_user

PILOT PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

ONLINE RADIONICE PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA ODRŽANE U ŠEST OSNOVNIH ŠKOLA

Dura_user

DURA kreće s novim ciklusom provedbenih radionica u sklopu projekta Participativno budžetiranje

Dura_user

Građani na radionicama do sada predali 120 prijedloga za svoja mjesta

Dura_user

ZAPOČEO PROJEKT PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE U GRADU DUBROVNIKU

Dura_user

USPJEŠNO PROVEDEN PRVI DIO PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U 6 OSNOVNIH ŠKOLA

Dura

ONLINE RADIONICA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U OŠ ANTUNA MASLE

Dura

RADIONICE PB-A U OŠ LAPAD

Dura

DURA uspješno završila posljednu fazu finalnog glasovanja u sklopu projekta Participativno budžetiranje u osnovnim školama

Dura_user

Započeo novi ciklus projekta Participativno budžetiranje u osnovnim školama

Dura_user

DURA na gostovanju u Pardubicama predstavila projekt Participativno budžetiranje

Dura_user

Provedbene radionice projekta PB u OŠ Marina Držića

Dura_user

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X