Dura
Novosti

REZULTATI NATJEČAJA ZA DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA, SLOGANA I NAZIV PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA GRADA DUBROVNIKA

REZULTATI NATJEČAJA ZA DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA, SLOGANA I NAZIV PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA GRADA DUBROVNIKA
REZULTATI NATJEČAJA ZA DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA, SLOGANA I NAZIV PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA GRADA DUBROVNIKA

Na otvoreni Natječaj za dizajn vizualnog identiteta, slogana i naziv projekta participativnog budžetiranja grada Dubrovnika, pristiglo je ukupno 13 radova. Na zasjedanju održanom 07. studenog 2019. godine, Ocjenjivački sud u sastavu: Jelena Tamindžija (predsjednica Ocjenjivačkog suda), Marita Bonačić, Damir Bralić, Alisa Aliti Vlašić, i Marijana Aksić Vitković, jednoglasno su donijeli odluku o nagradama:

PRVU NAGRADU osvojio je rad pod šifrom A1, zajednice Filburg d.o.o./Hot Dog d.o.o., autora: Andrej Filetin, Maro Pitarević
Koncept: D kao dijalog
Naziv projekta: za bolji Grad
Slogan projekta: Moje ideje postaju djela


Obrazloženje odluke:
Rješenje u konceptu i grafičkoj izvedbi kvalitetno podržava i vizualizira tezu ove inicijative da se spoj građana i institucija temelji na dijalogu – poziva građane na dijalog (dubrovački dijalog) i proaktivnost kroz alat izravne demokracije, pritom ohrabruje percepcijom pozitivne, bolje budućnosti za Grad, odnosno građane. U tu svrhu mobilizira tipografsku sliku verzalnog slova ‘D’ koja je posljednjih godina prepoznata i prisutna kao vizualni označitelj Grada (logotip grada, logotip DURA-a i sl.). U ovom rješenju taj označitelj doživljava inovativnu nadogradnju te postaje i svojevrsni dinamički interfejs koji poziva na akciju i participaciju – simbolički nudi „unos” novog, potrebitog unutar područja Grada. Rješenje funkcionira i na simboličkoj (kao znak) i utiliratnoj razini (kao urbana intervencija) i to u svim potrebnim mjerilima analognih i digitalnih platformi te je izuzetno podatan za primjenu u širokom spektru medija.

Žuta boja kao dominantna (ujedno asocijacija na post-it papiriće – radioničarski element) provociraju aktivaciju i akciju građana, u duhu pozitivnog dijaloga i razmjene te evaluacije individualnih ideja i prijedloga. Kvaliteta rješenja prepoznaje se u samostalnom funkcioniranju, ali i u sprezi sa sloganom ili sustavom slogana koji se adaptiraju i stavljaju fokus na određenu, posebnu problematiku. Osnovni slogan ‘Za bolji Grad’ koji naoko djeluje jednostavan i populistički, s velikim slovom ‘G’ u riječi ‘grad’ nedvosmisleno denotira Dubrovnik i u sprezi s vizualom stvara kohezivnu cjelinu te se spretno izvlači iz stereotipa sličnih. Slogan projekta izravno, jasno i jednostavno sugerira moć izravne demokracije, realizaciju ideja, te u konačnici povjerenje u proces. Pod egidom „D kao dijalog” otvara se i prostor čitanja znaka i slogana kao šava između tradicije republike (res publicae ili stvari naroda) i ove institucionalne inicijative koja omogućava pojedincu da iznosi ideje bitne za zajednicu i aktivno mijenja budućnost nabolje.

DRUGU NAGRADU osvojio je rad pod šifrom A2, zajednice Bonsenjo &P, autora: Kristina Mirošević, Ivana Putica
Koncept i naziv projekta: Kvartokracija
Slogan projekta: zamisli. sudjeluj. ostvari.

Obrazloženje odluke:
Osnovna kvaliteta ovog rješenja je u području jasnog raslojavanja koraka kroz vrlo jasne, atraktivne i poticajne info grafike koje građanima jasno vizualno artikuliraju proces kroz potrebne korake – od ideje do rješenja (zamisli. sudjeluj. ostvari.). Međutim, nazivu projekta nedostaje verbalni identitet ciljanog područja te je otežana komunikacija poruke s mlađim dobnim skupinama. Rad se posebno istaknuo visokom kvalitetom ilustracija koje su dosljedno primijenjene na različitim kanalima komunikacije. Upotreba poznate kombinacije boja, prepoznatljive za Grad, usidruje rješenje u identitetskom prostoru kojem se obraća. Kratka, izravna i jasna poruka slogana – plan od tri koraka, potiče na akciju, mogućnost djelovanja. Rješenje infografički vrlo plastično približava bit projekta te budi interes na uključivanje.

TREĆU NAGRADU osvojio je rad pod šifrom A12, zajednice Bertina i Čotić Design, autora: Matea Bertina, Karla Čotić
Naziv projekta: Na(ša) zbilj(a)
Slogan projekta: Ostavi svoj trag, izgradi našu zbilju!

Obrazloženje odluke:
Trećeplasirani natječajni rad nudi rješenje u odgovarajućem verbalnom okviru, vrlo autentičnom za Grad Dubrovnik. Slogan poziva na aktivnost građana, dajući priliku za osobnu identifikaciju sa zbiljom koju živimo. Ono zbog čega je žiri visoko valorizirao ovaj rad bogata je i izuzetno informativna animacija, u formi didaktičke priče koja značajno nadilazi sva pristigla rješenja. Sam naziv smješten u predloženom grafičkom obliku je prekompleksan i nerazumljiv. U segmentu grafičkog oblikovanja rješenju nedostaje potreban pozitivan naboj i motivirajuća atraktivnost.

Datum:
11.11.2019
Print Friendly, PDF & Email

Vezani članci

RADIONICA PROJEKTA PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE U OŠ MOKOŠICA

Dura

Provedbene radionice projekta PB u OŠ Marina Držića

Dura_user

 Građani GK Pile – Kono na prvoj radionici projekta Participativno budžetiranje predali svoje projektne prijedloge

Dura_user

DURA na gostovanju u Pardubicama predstavila projekt Participativno budžetiranje

Dura_user

Održana provedbena radionica projekta “Participativno budžetiranje u OŠ Marina Držića”

Dura_user

DURA, Grad Dubrovnik i predstavnici osnovnih škola održali tehničku analizu projekta “Participativno budžetiranje u osnovnim školama”

Dura_user

USPJEŠNO PROVEDEN PRVI DIO PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U 6 OSNOVNIH ŠKOLA

Dura

DURA provodi treći ciklus projekta “Participativno budžetiranje u osnovnim školama”

Dura_user

PRVE ONLINE RADIONICE PB-A PUTEM ZOOM APLIKACIJE

Dura

IZGLASANI PROJEKTI U OŠ MOKOŠICA, MARIN DRŽIĆ I MARIN GETALDIĆ

Dura

Završna faza projekta Participativno budžetiranje u školskoj godini 2022/2023

Dura_user

PREDSTAVLJEN MODEL PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

ZAPOČELA PROVEDBA ONLINE RADIONICA PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

Započeo novi ciklus projekta Participativno budžetiranje u osnovnim školama

Dura_user

DJECA OSNOVNIH ŠKOLA IZGLASALA 6 NOVIH PROJEKATA

Dura

Glasovanje na projektu Participativno budžetiranje

Dura_user

Sugrađani iz mjesnih odbora Ljubač, Orašac i Gromača predali su projektne prijedloge u sklopu participativnog budžetiranja

Dura_user

UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA IZGLASALI 7 NAJBOLJIH IDEJA KOJE IDU U REALIZACIJU

Dura

Više od 1000 glasova za projekte Participativnog budžetiranja

Dura_user

REALIZIRANI PROJEKTI U SKLOPU PILOT PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA GRADA DUBROVNIKA – za bolji Grad

Dura

I Vas se pita! Kako će Dubrovčani potrošiti 1.980,000,00 eura iz gradskog budžeta

Dura_user

PILOT PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

Građani na radionicama do sada predali 120 prijedloga za svoja mjesta

Dura_user

ZAPOČEO PROJEKT PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE U GRADU DUBROVNIKU

Dura_user

RADIONICE PB-A U OŠ LAPAD

Dura

PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA (PB) PONOVNO KREĆE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Dura

DURA kreće s novim ciklusom provedbenih radionica u sklopu projekta Participativno budžetiranje

Dura_user

Građani MO BOSANKA predložili projekte koji su potrebni njihovom mjestu

Dura_user

ONLINE RADIONICE PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA ODRŽANE U ŠEST OSNOVNIH ŠKOLA

Dura_user

U TIJEKU SU ZOOM RADIONICE PROVEDBE PROJEKTA PB-a S UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA

Dura

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE DURA-e i GRADA DUBROVNIKA

Dura

OTVOREN NATJEČAJ ZA OSMIŠLJAVANJE I PROVEDBU MARKETINŠKE KAMPANJE ZA PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U GRADU DUBROVNIKU

Dura

DRUGA ONLINE RADIONICA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U OŠ ANTUNA MASLE

Dura

Provedbene radionice projekta Participativno budžetiranje u osnovnim školama

Dura_user

Participativno budžetiranje

Dura2021

DURA uspješno završila posljednu fazu finalnog glasovanja u sklopu projekta Participativno budžetiranje u osnovnim školama

Dura_user

PILOT PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

Učenici OŠ Marina Držića izglasali su opremanje učionice s informatičkom opremom

Dura_user

OTVOREN NATJEČAJ ZA DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA, SLOGANA I NAZIVA PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

ZAVRŠENE ONLINE RADIONICE U OŠ IVAN GUNDULIĆ I MARIN DRŽIĆ

Dura

Lapad, Mravinjac, Riđica, Gruž i Zaton predali projekte koje će Grad Dubrovnik financirati iz gradskog proračuna

Dura_user

ONLINE RADIONICA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U OŠ ANTUNA MASLE

Dura

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X