Dura
Novosti

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE DURA-e i GRADA DUBROVNIKA

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE DURA-e i GRADA DUBROVNIKA
PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE DURA-e i GRADA DUBROVNIKA

Dubrovačka razvojna agencija i Grad Dubrovnik u suradnji s Udrugom Bonsai uspostavljaju  bazu facilitatora za participativno budžetiranje Grada Dubrovnika. U ovoj godini prijavljeni, odabrani i educirani volonteri steći će praktično iskustvo facilitirajući pilot projekt u školama a sukladno rezultatima i zalaganju u 2020 će nastaviti facilitirati proces participativnog budžetiranja.

Ovo je jedan vrlo odgovoran, poticajan, značajan volonterski zadatak vrijedan svakog uloženog truda. Malo više informacija o participativnom budžetiranju možete naći ovdje.

Uloga facilitatora jest da bude domaćin diskusije, da ju potiče, usredotočuje i čini jasnijom kako bi njezine sudionike učinkovito vodio do cilja diskusije, u ovom slučaju projektnog prijedloga za financiranje.

Facilitator:

 • Osigurava pridržavanje pravila
 • Istražuje grupne interese
 • Vodi računa o vremenu i logistici
 • Sumira glavne točke

Potrebne vještine i znanja:

Volonter je dužan proći edukaciju koja obrađuje 4 teme kao pripremu za obavljanje volonterskog zadatka:

Prvi dio edukacije (2 dana – 3 sata u popodnevnim) obrađivat će:

 1. Osnovne informacije o volontiranju, projektnim ciljevima i načelima participacije
 2. Rad s grupom – metode i načini rada s grupom, komunikacija u grupi i poznavanje grupne dinamike
 3. Razrada projektnog prijedloga – alati pomoću kojih se grupa usmjerava na putu od ‘problema do rješenja’

Predviđeno trajanje prvog dijela edukacije je 2 dana, a termin edukacije je od 12. do 13.2.2019.

Drugi dio edukacije se odnosi na upoznavanje s užim timom iz upravnih odjela i s radom odjela:

 1. Osnovne informacije djelovanja odjela, informacije o strategijama grada, područja koja su u nadležnosti grada/određenog odjela i sl.

Drugi dio edukacije odnosi se na informacije koje su potrebne facilitatoru za provedbu radionica u gradskim kotarevima u 2020. te će se termini upoznavanja s radom odjela dogovoriti zajedno s odjelima i facilitatorima u razdoblju od 8 do 11 mjeseca 2019.

Odgovornosti i dužnosti volontera

1. Facilitiranje u školi – kao praktični dio edukacije – u grupi učenika i učenica (6/7/8 razredi) – početak 28.2.2019. – pa ovisno o raspoloživosti i dogovoru s volonterima (osnovne škole: Lapad, Gruž, Marin Držić i Marin Getaldić).

Jedna radionica koju je potrebno facilitirati u školi traje 4 školska sata. Volonter će facilitirati maksimalno 3 radionice u određenom vremenskom razmaku (trajanje radionice – 3 sata).

Za vrijeme trajanja facilitacije u učionici će uvijek biti prisutan 1 djelatnik/ica škole i 1 djelatnik/ica DURA/e (trenerica).

2. Facilitiranje radionice u mjesnim jedinicama (gradski kotar ili mjesni odbor) – početak ožujak 2020 – ovisno o raspoloživosti i dogovoru (također 3 radionice).

Za vrijeme trajanja facilitacije u mjesnim jedinicama uvijek će biti prisutna 1 osoba sa dugogodišnjim iskustvom facilitacije. Volonter će imati i kontinuiranu podršku gradskih odjela za vrijeme trajanja facilitacije u mjesnim jedinicama u obliku ‘SOS telefona’ na kojem će uži tim gradskih odjela biti dostupan za pitanja ukoliko nisu prisutni.

3. Od volontera se očekuje strukturirani feedback (sudjelovanje na sastanku za evaluaciju procesa – kako je bilo, što ne funkcionira, što je dobro i sl.)

Što se od volontera očekuje?

 • predanost zadatku vođenja grupnog rada i primjeni načela participacije, dijaloga i aktivnog građanstva
 • odgovornost i profesionalnost u radu sa zajednicom i za javno dobro
 • timski duh i komunikacijske vještine
 • spremnost na kontinuirano usavršavanje

Što volonter dobiva?

 • edukacija za ‘facilitatora’ koja pruža komparativnu prednost u kontekstu ‘soft skills’ na tržištu rada
 • osnovne informacije na koji način radi gradska administracije i jedinica lokalne samouprave
 • poznavanje metode razrade projektnih prijedloga u obliku učinkovitih alata za pisanje projekata i  poželjnih vještina na tržištu rada (EU fondovi)
 • osnovna znanja o načelima participacije
 • doprinos javnom dobru na lokalnoj razini
 • doprinos razvoju civilnog društva i aktivnog građanstva,
 • ostvarivanje poznanstava
 • potvrdu o volontiranju i volonterski ugovor
 • mogućnost potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Volonter dobiva odgovarajuću potporu od strane Udruge Bonsai koja provodi program Volonterski centar Dubrovnik i Dubrovačke razvojne agencije.

Za prijavu i dodatne informacije javite se na ured.vcd@gmail.com 091/9511009, jbrbora@dura.hr 095/5042579, avlasic@dura.hr

Datum:
05.02.2019
Print Friendly, PDF & Email

Vezani članci

ZAPOČELA PROVEDBA ONLINE RADIONICA PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

OTVOREN NATJEČAJ ZA OSMIŠLJAVANJE I PROVEDBU MARKETINŠKE KAMPANJE ZA PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U GRADU DUBROVNIKU

Dura

DRUGA ONLINE RADIONICA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U OŠ ANTUNA MASLE

Dura

IZGLASANI PROJEKTI U OŠ MOKOŠICA, MARIN DRŽIĆ I MARIN GETALDIĆ

Dura

UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA IZGLASALI 7 NAJBOLJIH IDEJA KOJE IDU U REALIZACIJU

Dura

PILOT PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

RADIONICA PROJEKTA PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE U OŠ MOKOŠICA

Dura

ONLINE RADIONICA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U OŠ ANTUNA MASLE

Dura

Glasovanje na projektu Participativno budžetiranje

Dura_user

DURA kreće s novim ciklusom provedbenih radionica u sklopu projekta Participativno budžetiranje

Dura_user

PREDSTAVLJEN MODEL PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

ONLINE RADIONICE PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA ODRŽANE U ŠEST OSNOVNIH ŠKOLA

Dura_user

ZAVRŠENE ONLINE RADIONICE U OŠ IVAN GUNDULIĆ I MARIN DRŽIĆ

Dura

U TIJEKU SU ZOOM RADIONICE PROVEDBE PROJEKTA PB-a S UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA

Dura

REALIZIRANI PROJEKTI U SKLOPU PILOT PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA GRADA DUBROVNIKA – za bolji Grad

Dura

USPJEŠNO PROVEDEN PRVI DIO PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA U 6 OSNOVNIH ŠKOLA

Dura

Sugrađani iz mjesnih odbora Ljubač, Orašac i Gromača predali su projektne prijedloge u sklopu participativnog budžetiranja

Dura_user

Više od 1000 glasova za projekte Participativnog budžetiranja

Dura_user

Provedbene radionice projekta Participativno budžetiranje u osnovnim školama

Dura_user

PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA (PB) PONOVNO KREĆE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Dura

Participativno budžetiranje

Dura2021

Provedbene radionice projekta PB u OŠ Marina Držića

Dura_user

DJECA OSNOVNIH ŠKOLA IZGLASALA 6 NOVIH PROJEKATA

Dura

ZAPOČEO PROJEKT PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE U GRADU DUBROVNIKU

Dura_user

DURA, Grad Dubrovnik i predstavnici osnovnih škola održali tehničku analizu projekta “Participativno budžetiranje u osnovnim školama”

Dura_user

Završna faza projekta Participativno budžetiranje u školskoj godini 2022/2023

Dura_user

Učenici OŠ Marina Držića izglasali su opremanje učionice s informatičkom opremom

Dura_user

REZULTATI NATJEČAJA ZA DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA, SLOGANA I NAZIV PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA GRADA DUBROVNIKA

Dura

Započeo novi ciklus projekta Participativno budžetiranje u osnovnim školama

Dura_user

I Vas se pita! Kako će Dubrovčani potrošiti 1.980,000,00 eura iz gradskog budžeta

Dura_user

Građani MO BOSANKA predložili projekte koji su potrebni njihovom mjestu

Dura_user

PRVE ONLINE RADIONICE PB-A PUTEM ZOOM APLIKACIJE

Dura

DURA provodi treći ciklus projekta “Participativno budžetiranje u osnovnim školama”

Dura_user

 Građani GK Pile – Kono na prvoj radionici projekta Participativno budžetiranje predali svoje projektne prijedloge

Dura_user

Građani na radionicama do sada predali 120 prijedloga za svoja mjesta

Dura_user

DURA na gostovanju u Pardubicama predstavila projekt Participativno budžetiranje

Dura_user

PILOT PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

RADIONICE PB-A U OŠ LAPAD

Dura

Održana provedbena radionica projekta “Participativno budžetiranje u OŠ Marina Držića”

Dura_user

OTVOREN NATJEČAJ ZA DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA, SLOGANA I NAZIVA PROJEKTA PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Dura

DURA uspješno završila posljednu fazu finalnog glasovanja u sklopu projekta Participativno budžetiranje u osnovnim školama

Dura_user

Lapad, Mravinjac, Riđica, Gruž i Zaton predali projekte koje će Grad Dubrovnik financirati iz gradskog proračuna

Dura_user

Ovo web-mjesto koristi kolačiće radi boljeg pregledavanja sadržaja. Saznajte više o tome kako se koristimo kolačićima i kako možete promijeniti vaše postavke. Prihvati Pročitaj više

X
X