30.8.2016

Bespovratna sredstva Gradu Dubrovniku za projekt Pomoćnici u nastavi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske je i ove godine dodijelio Gradu Dubrovniku 688.873,07 kuna bespovratnih sredstava u okviru poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.Program pomoćnika u nastavi već se godinama kontinuirano provodi u dubrovačkim osnovnim školama, a uz pomoć Razvojne agencije Grada Dubrovnika DURA-e koja sudjeluje u prijavi projekta i pripremi natječajne dokumentacije.U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u tijeku je svečana dodjela ugovora na kojoj sudjeluje i zamjenica gradonačelnika Tatjana Šimac Bonačić kao potpisnica ugovora u ime Grada Dubrovnika te direktorica Razvojne agencije Grada Dubrovnika, Andrea Novaković.Program asistenata u nastavi uspješno se provodi već nekoliko godina u svih šest dubrovačkih osnovnih škola. U 2016/2017 školskoj godini preko projekta bit će zaposlenih 21 pomoćnik/ca u nastavi koji će biti angažirani za rad s 21 učenikom/com s teškoćama u razvoju.Odlukom o financiranju na nacionalnoj razini obuhvaćeno je 49 projekata koje su prijavile jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivači osnovnih i srednjih škola u ukupnom iznosu od 74.735.497,32 HRK bespovratnih sredstava.
29.8.2016

Najava prvog poziva unutar programa CBC Italija-Hrvatska 2014-2020

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU najavilo je raspisivanje prvog poziva unutar programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. za kraj studenog 2016.godine, sa predviđenim od dva mjeseca.Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku te doprinosi skladnom razvoju Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, potičući pri tome ekonomski rast. Program će pridonijeti oslobođenju „potencijala plavog rasta" u obje zemlje kroz ulaganje u istraživanje i investiranje u sektore plavog gospodarstva te unaprijediti zajedničko praćenje klimatskih promjena i sprječavanje prirodnih rizika. Ujedno će pomoći razvoju pomorskog prometa s ciljem održivosti turizma i bolje prostorne raspodjele kretanja posjetitelja u regiji.Ukupan doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 201.357.220 eura, a programom upravlja talijanska Regija Veneto sa sjedištem u Veneciji.Prihvatljivi prijavitelji su nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima odnosno javnopravna tijela, privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost i koje posluju minimalno dvije fiskalne godine u trenutku prijave i međunarodne organizacije koje djeluju sukladno hrvatskom ili talijanskom nacionalnom zakonu i koje posluju minimalno dvije fiskalne godine u trenutku prijave, iz osam hrvatskih županija, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Istarske, Dubrovačko-neretvanske i Karlovačke županije
29.8.2016

URBACT Summer University

URBACT Summer University ove se godine održao u nizozemskom gradu Rotterdamu od 23. do 26. kolovoza te je namijenjen isključivo projektnim partnerima svih projekata odobrenih za provedbu u sklopu URBACT III programa Europske unije, Mreže za planiranje.Budući da je DURA partner u čak dva projekta „2nd CHANCE" i „TECH TOWN", na ljetnoj školi sudjelovali su predstavnici DURA-e, Grada Dubrovnika i Gradskog vijeća.Rezultat i krajnji cilj sudjelovanja na ovom događaju je osnaživanje kapaciteta koji će raditi na izradi uspješnih akcijskih planova i suočavanju s urbanim izazovima, kroz uključenost svih donositelja odluka (integrirani pristup) i svih dionika (participativni pristup). Projekti odobreni u sklopu URBACT III programa općenito mnogo pažnje usmjeravaju na razmjenu iskustava na međunarodnoj razini te na jačanju kapaciteta timova koji provode projekte. Tako su tijekom trodnevnog programa projektni timovi sudjelovati na brojnim tematskim radionicama tzv „policy lab-ovima". Radilo se u malim grupama na primjeru virtualnog grada i razvijala konkretna rješenja problema. Radionice su bile podijeljene na 5 tematskih „labova": 1) poduzetništvo i novi poslovni modeli europskih gradova; 2) zapošljavanje i vještine urbanih ekonomija, 3) gradske četvrti – fizička i funkcionalna regeneracija, 4) urbana održivost u energetici, prehrambeni sustavi, povezivanje ljudi, tehnologija, 5) društvena kohezija i raznolikost – borba protiv nejednakosti u urbanim područjima.U svakoj pojedinoj grupi istraživao se inovativni pristupi upravljanja, dobre prakse i efikasni alati za uključivanje dionika, analizu izazova, njihovo preoblikovanje u rezultate i aktivnosti te mjerljiv učinak. Dodatna vrijednost ovakvih susreta je i činjenica kako su osim naših predstavnika na Urbact Summer Universityu prisustvovali i predstavnici svih projekta odobrenih ove godine. Sudjelovanje na URBACT Summer Universityju predviđeno je unutar svakog projekta i financira se iz proračuna druge faze provedbe istih, odnosno iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.Više na linku: http://www.university2016.urbact.eu/
23.8.2016

Iskaz interesa za natječaj Podrška razvoju Centara kompetencija

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni poziv za iskaz interesa potencijalnih prijavitelja na budući natječaj Podršku razvoju Centara kompetencija s ciljem poboljšanja inovacijskog okruženja i povećanja aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru.Ovaj Poziv se odnosi na iskaz interesa potencijalnih prijavitelja s ciljem stvaranja Liste prijavitelja koji će se onda moći prijaviti na ograničeni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava. Prihvatljive aktivnosti se odnose na provedbu razvojno istraživačkih projekata i ulaganje u istraživačku infrastrukturu. U natječaju najniži iznos po projektu koji se može dodijeliti iznosi oko 7,4 milijuna kuna, a najviši 112,2 milijuna kuna. Prihvatljivost prijavitelja se odnosi na različite modele Centara kompetencije u kojem prijavitelj na natječaj unutar tih Centara kompetencija može biti:1. Organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Registar Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta) koja je registrirana u RH 2. Potencijalni prijavitelj je ovlašteni punomoćnik zajednice prijavitelja koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH 3. Potencijalni prijavitelj je pravni subjekt koji vodi Inovacijski klaster (organizacija klastera) koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj 4. Potencijalni prijavitelj je pravni subjekt (jedinice lokalne/regionalne samouprave, gospodarska udruženja: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, i poduzetničke potporne institucije) isključujući poduzetnike, koji ulaže u istraživačku infrastrukturu i ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH Prihvatljiv prijavitelj u svim modelima CEKOM-a mora biti član hrvatskog klastera konkurentnosti – dokazuje se potvrdom da je Prijavitelj član jednog ili više hrvatskih klastera konkurentnosti.Prihvatljivi partneri (za gore navedene prijavitelje pod 1. 2. i 3.) su poduzetnici, javne znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija i ostale organizacije za istraživanje i širenje znanja. Detalji Poziva za iskaz interesa nalaze se na stranicama strukturnifondovi.hr (http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1194). Rok za iskaz interesa je do 18.10.2016
23.8.2016

POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

Pozivaju se sve sportske organizacije, ali i druge institucije koje organiziraju sportske i rekreativne aktivnosti u tjednu od 10. do 17. rujna 2016., a žele biti dio Europskog tjedna sporta i pod parolom #BeActive promovirati svoje događaje, da ispune Obrazac prijave kako bi Vas mogli uvrstiti u listu događaja u kojima mogu sudjelovati svi građani.  Obrazac za prijavu: Registracijski obrazac za Europski tjedan sporta Ispunjeni Obrazac možete poslati elektronskom poštom na e-mail europski-tjedan-sporta@mzos.hr do 1.9.2016.  Za dodatne informacije o projektu možete se informirati na navedeni e-mail ili na telefon 01/4594-354 ili 01/4594-125.
22.8.2016

14. Međunarodna konferencija mladih 2016

Savez mladih Kruševo poziva vas na 14. Međunarodnu konferenciju mladih Europske vrijednosti za budućnost zemalja jugoistočne Europe (European Values for the future of SEE countries) koja će se tradicionalno odrľati u Kruševu od 22. do 26. rujna 2016.60 sudionika iz 16 zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Grčka, Njemačka, Kosova, Crne Gore , Italija, Rumunjska, Srbija, Slovenija, Turska, Poljska i Makedonija)zajedno će kreirati i dijeliti preporuke i inovativna rješenja za najvažnija pitanja s kojima se regija suočava.Događanje će pružiti inspirativan uvid u različite teme važne za mlade u regiji i Europi te biti platforma za razmjenu dobre prakse i idealna prilika za umrežavanje između različitih dionika.Očekuje se da će rezultat konferencije biti impresivan skup zajedničkih planova i akcija usmjerenih na poticanje mladih ljudi da budu promjena koju žele vidjeti u jugoistočnoj Europi i Europi u cjelini.Sudionici: osobe koje rade s mladima, voditelji mladih, mladi aktivisti, multiplikatori, predstavnici mreža mladih Troškovi konferencije: troškovi smještaja i hrane pokriveni u potpunosti, troškovi putovanja u iznosu od 80% ukupne cijene Rok za prijavu: 15. rujna 2016 Prijavni obrazac i opširnije informacije pogledajte ovdje