19.10.2016

DURA na radnom sastanku kod Gradonačelnika

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić danas je održao radni sastanak s djelatnicima Razvojne agencije Grada Dubrovnika DURA-e. Na sastanku se razgovaralo o aktualnim projektima kao i o planovima za 2017. godinu.DURA obuhvaća 6 područja rada: kultura i turizam, poduzetništvo, ruralni razvoj, energetska učinkovitost i mobilnost, smart city te civilno društvo, sport i mladi.Na području turizma i kulture planirano je u funkciju staviti trasu starog renesansnog vodovoda putem EU programa za financiranje prirodne baštine. Također, planira se otvoriti pješačko- biciklistička staza na Šipanu te pokrenuti niz aktivnosti vezanih za revitalizaciju ljetnikovca Gučetić- Lazarević, a oba projekta su financirana iz EU fondova. Pokrenut će se i projekt Tvornice kulture za kreativne i kulturne industrije kao nastavak projekta Made in Dubrovnik osmišljenog u okviru projekta Europska prijestolnica kulture. Radit će se intezivno i na razvoju koncepta difuznih hotela s ciljem jačanja konkurentnosti dubrovačkih elafitskih otoka.Područje poduzetništva širit će aktivnosti poduzetničkog inkubatora te obnavljati novi prostri za start-upove. U dijelu ruralnog razvoja dodatno će se ojačat program bespovratnih sredstava za OPG-ove, obrte i tvrke namijenjen razvoju ruralnog poduzetništva te unapređenju sadržaja u ruralno- turističkoj ponudi. U pripremi su i tri projekta za EU fondove za nerazvrstane ceste na ruralnom području Grada.Najvažniji projekti energetske učinkovitost i mobilnosti su: program energetske obnove višestambenih zgrada, vrtića i škola, pilot projekt e-skuteri, e-bus te niz drugih rješenja održive mobilnosti koji se planiraju financirati iz EU fondova, ali i sufinancirati iz proračuna Grada.Kroz program Smart City Dubrovnik nastavlja se niz pilot projekata, a neki od najvažnijih su smart city platforma, javna rasvjeta, aplikacija Dubrovačko oko na engleskom jeziku i sl.Područje za civilno društvo, sport i mlade provodit će niz aktivnosti vezanih za program 50 plus, pomoćnike u nastavi, provedbu projekata za razvoj i unapređenje sporta, kandidaturu grada za Europsku prijestolnicu sporta 2018 te niz projekata kojima je cilj poticanje aktivnog građanstva.Dogovoreno je da će se redovno održavati sastanci između Gradonačelnika i DURA-e s ciljem što bolje koordinacije spomenutih aktivnosti.DURA je dosada iz europskih fondova u razdoblju od pet godina koliko je aktivna, privukla 40 milijuna kuna bespovratnih sredstava za Grad Dubrovnik i njegove ustanove. Trenutno se provodi 11 EU projekata te se kontinuirano prijavljuju novi projektni prijedlozi na aktualne natječaje.
18.10.2016

Partnerski sastanak projekta Agrobiznis

Partnerski sastanak Upravnog odbora „Agrobiznis-oplemenjivanje poljoprivredne baštine u dubrovačko-hercegovačkoj regiji" održan je 18.listopada 2016 u prostorijama DURA-e.Nakon uvodne riječi, predstavljen je detaljno revidirani i odobreni Akcijski plan te sve aktivnosti s određenim vremenskim okvirima i detaljnim načinima implementacije.Partneri su izmijenili iskustva o aktivnostima koje se provode na oba projektna teritorija.Pred sami kraj sastanka razgovaralo se o budućim aktivnostima, a predstavnici DURA-e i Općine Ravno naveli su buduće aktivnosti koje su u planu do novog sastanka Upravnog odbora projekta.
17.10.2016

NOVE PRILIKE ZA PODUZETNIKE

Čakovečka udruga ACT Grupa predstavila je novi razvojni program potpore poduzetničkim projektima „Pokreni nešto svoje" te ujedno i otvorene prijave na natječaj.Program „Pokreni nešto svoje" namijenjen je poduzetnicima početnicima i mikro poduzećima odgovarajući na njihove potrebe za početak i razvoj poslovanja. Ovaj novi razvojni program ACT Grupe, vodećeg primjera društvenog poduzetništva u Hrvatskoj i regiji, potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem kroz savjetodavnu podršku i bespovratna financijska sredstva do 80.000 kuna.„Jedan od ključnih izazova s kojima se susreću mikro poduzetnici je otežan pristup financiranju za poduzetničke aktivnosti, odnosno nedostatak sredstava za ulaganje i razvoj, istraživanja, obrazovanje i infrastrukturu. Ovaj program pomaže konkretne i jasne projekte koji će pokrenuti novo ili razviti postojeće poduzeće ili neki određeni segment poduzeća", rekao je na predstavljanju Teo Petričević, direktor ACT Grupe.Program je namijenjen postojećim društvenim poduzećima, društvenim poduzećima u nastajanju, inovativnim start-upovima te poduzetnicima početnicima s društveno-poduzetničkom idejom ili poduzetničkom idejom koja će imati pozitivan utjecaj na društvo ili okoliš."Dodatne bodove će dobiti inovativni projekti s elementima društvenog poduzetništva i društveno odgovornog poslovanja. Prednost će imati projekti temeljeni na održivom poslovnom modelu koji ima potencijal rasta i replikacije u druge sredine" naglasio je Stjepan Mikec, izvršni direktor ACT Grupe.Za sufinanciranje projekata u okviru ovog natječaja osiguran je iznos ukupne vrijednosti od 400.000,00 kuna, dok projekti koji se prijavljuju mogu biti sufinancirani iz programa u vrijednosti do 80.000,00 kuna.Prijave za natječaj otvorene su do 12. prosinca 2016. godine do 12 sati. Rezultati natječaja će biti objavljeni do 28. veljače 2017. na web stranicama programa www.pokreninestosvoje.hr, a početak provedbe projekata je 1. travnja 2017.Više informacija možete vidjeti putem;web: www.pokreninestosvoje.hrfacebook: www.facebook.com/pokreninestosvojeyoutube: https://youtu.be/6wGdTI8UUvw
17.10.2016

NATJEČAJ ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE ZA RAZVOJ I PROMOCIJU VOLONTERSTVA

Savjet za razvoj volonterstva Volonterskog centra Dubrovnik objavljuje natječaj za dodjelu Godišnje nagrade za razvoj i promociju volonterstva.Godišnja nagrada za razvoj i promociju volonterstva ustanovljena je kao znak javnog priznanja pravnim osobama (organizacijama) za iskazani doprinos razvoju volonterstva i volonterskih aktivnosti na području grada Dubrovnika.Pravo na sudjelovanje ostvaruju neprofitne organizacije – organizatori volontiranja, definirane člankom 7 Zakona o volonterstvu NN 58/07, NN 22/13 koje su ostvarile značajan doprinos u domeni razvoja i promocije volonterstva kao i profitne organizacije koje su provodile korporativno volontiranje ili donatorskim putem podupirali rad udruga kao organizatora volontiranja na području grada Dubrovnika.Upute i prijavni obrazac preuzmite u poveznicama ispod:Upute za natječaj preuzmite - OVDJEPrijava za organizatora volontiranja - OBRAZACPrijava za koordinatora volontiranja - OBRAZACPrijava za poseban doprinos volonterstvu - OBRAZACObrasce za prijavu možete preuzeti i u prostorijama Udruge za razvoj civilnog društva Bonsai na adresi Sv. Križa 3, Dubrovnik.Sve dodatne informacije potrebne za prijavu, zainteresirani/e mogu dobiti na telefon 091/951 -1009 ili na adresu e -pošte: ured.vcd@gmail.com.Rok za podnošenje prijave je 17. studeni 2016.
17.10.2016

Treći partnerski sastanak projekta "2ND CHANCE"

Treći partnerski sastanak u sklopu projekta 2nd Chance financiranog iz URBACT III programa održan je od 12.do 14. studenog 2016. njemačkom gradu Chemnitz-u, na kojem su sudjelovale Svjetlana Šimunović i Jelena Brbora, djelatnice DURA-e.Prvi dan sastanka bio je posvećen outputima nužnim za provedbu projekta, kao i analizom dosadašnjih ostvarenih aktivnosti, a ponajviše različitim studijama izvedivosti i metodama prilagođavanja istih specifičnom slučaju. Tijekom dva dana održano je niz predavanja i radionica te su predstavljeni su uspješni primjeri dobre prakse revitaliziranih napuštenih objekata ("Spinning Works" u Altchemnizu i "Schonherrfabrik"). Sljedeći partnerski sastanak održat će se u gradu Geonoi (Italija) u siječnju 2017.
13.10.2016

NOVI PROGRAM MIKRO I MALIH ZAJMOVA

HAMAG-BICRO raspisao je Program Mikro i Malih zajmova, koji je namijenjen mikro i malim poduzetnicima.Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta. Namjena je financiranje osnovnih sredstava te financiranje trajnih obrtnih sredstava u programu za obrtna sredstva. Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva. Maksimalni iznosi mikro zajmova su do 25.000,00 EUR a najmanji iznos do 1.000,00 EUR. Kamatne stope su u rasponu 0,5% do 1,5% odnosno za programe za obrtna sredstva od 1,5% do 3,5% a ista će se određivati sukladno indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže. Duljina otplate kredita je 5 godina uključujući maksimalni poček od 12 mjeseci, odnosno 3 godine za obrtna sredstva uključujući maksimalni poček od 6 mjeseci.  Instrumenti osiguranja su zadužnice uz vlasnika kao jamca platca. Nadalje, program malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima.Maksimalni iznos zajma je 50.000,00 EUR, a minimalni 25.000,01 EUR. Kamatne stope su u rasponu 0,5% do 1,5% a ista će se određivati prema principu indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže. Duljina otplate je maksimalno 10 godina uz maksimalni poček 12 mjeseci. Instrumenti osiguranja su zadužnice uz vlasnika kao jamca platca. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja. Cjeloviti tekst programa kao i potrebna dokumentacija uz zahtjev za zajam možete pronaći OVDJE. Zahtjevi za zajam se zaprimaju danom objave na službenim mrežnim stranicama Agencije odnosno od 03. listopada 2016. godine. Rok važenja programa je do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.